Kokshetau, November 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 3 Rabi al-Awaal Friday 06:42 08:15 13:11 16:06 17:56 19:29
2 November 4 Rabi al-Awaal Saturday 06:43 08:17 13:11 16:04 17:54 19:28
3 November 5 Rabi al-Awaal Sunday 06:45 08:19 13:11 16:02 17:52 19:26
4 November 6 Rabi al-Awaal Monday 06:47 08:20 13:11 16:00 17:51 19:24
5 November 7 Rabi al-Awaal Tuesday 06:48 08:22 13:11 15:59 17:49 19:23
6 November 8 Rabi al-Awaal Wednesday 06:50 08:24 13:11 15:57 17:47 19:21
7 November 9 Rabi al-Awaal Thursday 06:52 08:26 13:11 15:55 17:45 19:20
8 November 10 Rabi al-Awaal Friday 06:53 08:28 13:11 15:53 17:43 19:18
9 November 11 Rabi al-Awaal Saturday 06:55 08:30 13:11 15:52 17:42 19:17
10 November 12 Rabi al-Awaal Sunday 06:56 08:32 13:11 15:50 17:40 19:15
11 November 13 Rabi al-Awaal Monday 06:58 08:34 13:11 15:49 17:38 19:14
12 November 14 Rabi al-Awaal Tuesday 07:00 08:36 13:12 15:47 17:37 19:13
13 November 15 Rabi al-Awaal Wednesday 07:01 08:37 13:12 15:46 17:35 19:11
14 November 16 Rabi al-Awaal Thursday 07:03 08:39 13:12 15:44 17:33 19:10
15 November 17 Rabi al-Awaal Friday 07:04 08:41 13:12 15:43 17:32 19:09
16 November 18 Rabi al-Awaal Saturday 07:06 08:43 13:12 15:41 17:30 19:08
17 November 19 Rabi al-Awaal Sunday 07:07 08:45 13:12 15:40 17:29 19:07
18 November 20 Rabi al-Awaal Monday 07:09 08:47 13:12 15:39 17:28 19:05
19 November 21 Rabi al-Awaal Tuesday 07:10 08:48 13:13 15:38 17:26 19:04
20 November 22 Rabi al-Awaal Wednesday 07:12 08:50 13:13 15:36 17:25 19:03
21 November 23 Rabi al-Awaal Thursday 07:13 08:52 13:13 15:35 17:24 19:02
22 November 24 Rabi al-Awaal Friday 07:15 08:54 13:13 15:34 17:22 19:01
23 November 25 Rabi al-Awaal Saturday 07:16 08:55 13:14 15:33 17:21 19:01
24 November 26 Rabi al-Awaal Sunday 07:18 08:57 13:14 15:32 17:20 19:00
25 November 27 Rabi al-Awaal Monday 07:19 08:59 13:14 15:31 17:19 18:59
26 November 28 Rabi al-Awaal Tuesday 07:20 09:00 13:15 15:30 17:18 18:58
27 November 29 Rabi al-Awaal Wednesday 07:22 09:02 13:15 15:29 17:17 18:58
28 November 30 Rabi al-Awaal Thursday 07:23 09:04 13:15 15:28 17:16 18:57
29 November 1 Rabi al-Akhir Friday 07:24 09:05 13:16 15:27 17:15 18:56
30 November 2 Rabi al-Akhir Saturday 07:26 09:07 13:16 15:27 17:14 18:56