Kokshetau, February 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 6 Jumada al-Akhir Saturday 07:28 09:03 13:41 16:19 18:09 19:45
2 February 7 Jumada al-Akhir Sunday 07:26 09:02 13:41 16:21 18:11 19:47
3 February 8 Jumada al-Akhir Monday 07:25 09:00 13:41 16:23 18:13 19:48
4 February 9 Jumada al-Akhir Tuesday 07:23 08:58 13:41 16:25 18:15 19:50
5 February 10 Jumada al-Akhir Wednesday 07:22 08:56 13:41 16:26 18:17 19:52
6 February 11 Jumada al-Akhir Thursday 07:20 08:55 13:41 16:28 18:19 19:53
7 February 12 Jumada al-Akhir Friday 07:19 08:53 13:42 16:30 18:21 19:55
8 February 13 Jumada al-Akhir Saturday 07:17 08:51 13:42 16:32 18:23 19:57
9 February 14 Jumada al-Akhir Sunday 07:16 08:49 13:42 16:34 18:25 19:58
10 February 15 Jumada al-Akhir Monday 07:14 08:47 13:42 16:36 18:27 20:00
11 February 16 Jumada al-Akhir Tuesday 07:12 08:45 13:42 16:37 18:29 20:02
12 February 17 Jumada al-Akhir Wednesday 07:11 08:43 13:42 16:39 18:31 20:04
13 February 18 Jumada al-Akhir Thursday 07:09 08:41 13:42 16:41 18:33 20:05
14 February 19 Jumada al-Akhir Friday 07:07 08:39 13:42 16:43 18:35 20:07
15 February 20 Jumada al-Akhir Saturday 07:05 08:37 13:42 16:45 18:37 20:09
16 February 21 Jumada al-Akhir Sunday 07:03 08:35 13:42 16:47 18:39 20:11
17 February 22 Jumada al-Akhir Monday 07:01 08:33 13:41 16:48 18:41 20:12
18 February 23 Jumada al-Akhir Tuesday 07:00 08:31 13:41 16:50 18:43 20:14
19 February 24 Jumada al-Akhir Wednesday 06:58 08:29 13:41 16:52 18:45 20:16
20 February 25 Jumada al-Akhir Thursday 06:56 08:27 13:41 16:54 18:47 20:18
21 February 26 Jumada al-Akhir Friday 06:54 08:25 13:41 16:55 18:49 20:20
22 February 27 Jumada al-Akhir Saturday 06:52 08:22 13:41 16:57 18:51 20:21
23 February 28 Jumada al-Akhir Sunday 06:50 08:20 13:41 16:59 18:52 20:23
24 February 29 Jumada al-Akhir Monday 06:47 08:18 13:41 17:01 18:54 20:25
25 February 1 Rajab Tuesday 06:45 08:16 13:41 17:02 18:56 20:27
26 February 2 Rajab Wednesday 06:43 08:14 13:40 17:04 18:58 20:29
27 February 3 Rajab Thursday 06:41 08:11 13:40 17:06 19:00 20:31
28 February 4 Rajab Friday 06:39 08:09 13:40 17:07 19:02 20:32
29 February 5 Rajab Saturday 06:37 08:07 13:40 17:09 19:04 20:34