Kokshetau, August 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 11 Dhu al-Hijja Saturday 03:34 05:34 13:34 18:53 21:22 23:23
2 August 12 Dhu al-Hijja Sunday 03:35 05:36 13:34 18:52 21:21 23:22
3 August 13 Dhu al-Hijja Monday 03:35 05:38 13:34 18:51 21:19 23:21
4 August 14 Dhu al-Hijja Tuesday 03:36 05:39 13:34 18:50 21:17 23:20
5 August 15 Dhu al-Hijja Wednesday 03:37 05:41 13:33 18:49 21:15 23:19
6 August 16 Dhu al-Hijja Thursday 03:38 05:43 13:33 18:47 21:13 23:18
7 August 17 Dhu al-Hijja Friday 03:39 05:44 13:33 18:46 21:11 23:17
8 August 18 Dhu al-Hijja Saturday 03:41 05:46 13:33 18:45 21:09 23:13
9 August 19 Dhu al-Hijja Sunday 03:44 05:48 13:33 18:44 21:07 23:10
10 August 20 Dhu al-Hijja Monday 03:47 05:49 13:33 18:42 21:05 23:07
11 August 21 Dhu al-Hijja Tuesday 03:50 05:51 13:33 18:41 21:03 23:03
12 August 22 Dhu al-Hijja Wednesday 03:53 05:53 13:32 18:40 21:01 23:00
13 August 23 Dhu al-Hijja Thursday 03:56 05:55 13:32 18:38 20:59 22:57
14 August 24 Dhu al-Hijja Friday 03:59 05:56 13:32 18:37 20:57 22:53
15 August 25 Dhu al-Hijja Saturday 04:02 05:58 13:32 18:35 20:55 22:50
16 August 26 Dhu al-Hijja Sunday 04:05 06:00 13:32 18:34 20:53 22:47
17 August 27 Dhu al-Hijja Monday 04:08 06:01 13:31 18:32 20:51 22:44
18 August 28 Dhu al-Hijja Tuesday 04:10 06:03 13:31 18:31 20:48 22:40
19 August 29 Dhu al-Hijja Wednesday 04:13 06:05 13:31 18:29 20:46 22:37
20 August 1 Muharram Thursday 04:16 06:07 13:31 18:28 20:44 22:34
21 August 2 Muharram Friday 04:19 06:08 13:31 18:26 20:42 22:31
22 August 3 Muharram Saturday 04:21 06:10 13:30 18:24 20:39 22:28
23 August 4 Muharram Sunday 04:24 06:12 13:30 18:23 20:37 22:25
24 August 5 Muharram Monday 04:26 06:13 13:30 18:21 20:35 22:21
25 August 6 Muharram Tuesday 04:29 06:15 13:29 18:19 20:33 22:18
26 August 7 Muharram Wednesday 04:32 06:17 13:29 18:18 20:30 22:15
27 August 8 Muharram Thursday 04:34 06:19 13:29 18:16 20:28 22:12
28 August 9 Muharram Friday 04:37 06:20 13:29 18:14 20:26 22:09
29 August 10 Muharram Saturday 04:39 06:22 13:28 18:12 20:23 22:06
30 August 11 Muharram Sunday 04:41 06:24 13:28 18:11 20:21 22:03
31 August 12 Muharram Monday 04:44 06:26 13:28 18:09 20:19 22:00