Kokshetau, November 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 15 Rabi al-Awaal Sunday 06:43 08:16 13:11 16:04 17:55 19:28
2 November 16 Rabi al-Awaal Monday 06:45 08:18 13:11 16:02 17:53 19:26
3 November 17 Rabi al-Awaal Tuesday 06:46 08:20 13:11 16:01 17:51 19:25
4 November 18 Rabi al-Awaal Wednesday 06:48 08:22 13:11 15:59 17:49 19:23
5 November 19 Rabi al-Awaal Thursday 06:50 08:24 13:11 15:57 17:47 19:22
6 November 20 Rabi al-Awaal Friday 06:51 08:26 13:11 15:56 17:46 19:20
7 November 21 Rabi al-Awaal Saturday 06:53 08:28 13:11 15:54 17:44 19:19
8 November 22 Rabi al-Awaal Sunday 06:54 08:29 13:11 15:52 17:42 19:17
9 November 23 Rabi al-Awaal Monday 06:56 08:31 13:11 15:51 17:40 19:16
10 November 24 Rabi al-Awaal Tuesday 06:58 08:33 13:11 15:49 17:39 19:14
11 November 25 Rabi al-Awaal Wednesday 06:59 08:35 13:11 15:48 17:37 19:13
12 November 26 Rabi al-Awaal Thursday 07:01 08:37 13:12 15:46 17:35 19:12
13 November 27 Rabi al-Awaal Friday 07:02 08:39 13:12 15:45 17:34 19:10
14 November 28 Rabi al-Awaal Saturday 07:04 08:41 13:12 15:43 17:32 19:09
15 November 29 Rabi al-Awaal Sunday 07:05 08:43 13:12 15:42 17:31 19:08
16 November 30 Rabi al-Awaal Monday 07:07 08:44 13:12 15:40 17:29 19:07
17 November 1 Rabi al-Akhir Tuesday 07:08 08:46 13:12 15:39 17:28 19:06
18 November 2 Rabi al-Akhir Wednesday 07:10 08:48 13:13 15:38 17:27 19:05
19 November 3 Rabi al-Akhir Thursday 07:11 08:50 13:13 15:37 17:25 19:04
20 November 4 Rabi al-Akhir Friday 07:13 08:52 13:13 15:35 17:24 19:03
21 November 5 Rabi al-Akhir Saturday 07:14 08:53 13:13 15:34 17:23 19:02
22 November 6 Rabi al-Akhir Sunday 07:16 08:55 13:14 15:33 17:22 19:01
23 November 7 Rabi al-Akhir Monday 07:17 08:57 13:14 15:32 17:20 19:00
24 November 8 Rabi al-Akhir Tuesday 07:19 08:58 13:14 15:31 17:19 18:59
25 November 9 Rabi al-Akhir Wednesday 07:20 09:00 13:14 15:30 17:18 18:58
26 November 10 Rabi al-Akhir Thursday 07:21 09:02 13:15 15:29 17:17 18:58
27 November 11 Rabi al-Akhir Friday 07:23 09:03 13:15 15:28 17:16 18:57
28 November 12 Rabi al-Akhir Saturday 07:24 09:05 13:15 15:28 17:15 18:56
29 November 13 Rabi al-Akhir Sunday 07:25 09:06 13:16 15:27 17:15 18:56
30 November 14 Rabi al-Akhir Monday 07:26 09:08 13:16 15:26 17:14 18:55