Kokshetau, February 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 18 Jumada al-Akhir Monday 07:27 09:02 13:41 16:21 18:11 19:46
2 February 19 Jumada al-Akhir Tuesday 07:25 09:00 13:41 16:22 18:13 19:48
3 February 20 Jumada al-Akhir Wednesday 07:24 08:59 13:41 16:24 18:15 19:49
4 February 21 Jumada al-Akhir Thursday 07:22 08:57 13:41 16:26 18:17 19:51
5 February 22 Jumada al-Akhir Friday 07:21 08:55 13:41 16:28 18:19 19:53
6 February 23 Jumada al-Akhir Saturday 07:19 08:53 13:41 16:30 18:21 19:55
7 February 24 Jumada al-Akhir Sunday 07:18 08:51 13:42 16:32 18:23 19:56
8 February 25 Jumada al-Akhir Monday 07:16 08:49 13:42 16:33 18:25 19:58
9 February 26 Jumada al-Akhir Tuesday 07:14 08:48 13:42 16:35 18:27 20:00
10 February 27 Jumada al-Akhir Wednesday 07:13 08:46 13:42 16:37 18:29 20:01
11 February 28 Jumada al-Akhir Thursday 07:11 08:44 13:42 16:39 18:31 20:03
12 February 29 Jumada al-Akhir Friday 07:09 08:42 13:42 16:41 18:33 20:05
13 February 1 Rajab Saturday 07:07 08:40 13:42 16:42 18:34 20:07
14 February 2 Rajab Sunday 07:06 08:38 13:42 16:44 18:36 20:08
15 February 3 Rajab Monday 07:04 08:36 13:42 16:46 18:38 20:10
16 February 4 Rajab Tuesday 07:02 08:34 13:41 16:48 18:40 20:12
17 February 5 Rajab Wednesday 07:00 08:32 13:41 16:50 18:42 20:14
18 February 6 Rajab Thursday 06:58 08:29 13:41 16:51 18:44 20:16
19 February 7 Rajab Friday 06:56 08:27 13:41 16:53 18:46 20:17
20 February 8 Rajab Saturday 06:54 08:25 13:41 16:55 18:48 20:19
21 February 9 Rajab Sunday 06:52 08:23 13:41 16:57 18:50 20:21
22 February 10 Rajab Monday 06:50 08:21 13:41 16:58 18:52 20:23
23 February 11 Rajab Tuesday 06:48 08:19 13:41 17:00 18:54 20:25
24 February 12 Rajab Wednesday 06:46 08:16 13:41 17:02 18:56 20:26
25 February 13 Rajab Thursday 06:44 08:14 13:40 17:04 18:58 20:28
26 February 14 Rajab Friday 06:42 08:12 13:40 17:05 19:00 20:30
27 February 15 Rajab Saturday 06:39 08:10 13:40 17:07 19:02 20:32
28 February 16 Rajab Sunday 06:37 08:07 13:40 17:09 19:04 20:34