Kokshetau, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:34 05:34 13:34 18:53 21:23 23:23
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:34 05:36 13:34 18:52 21:21 23:22
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 03:35 05:37 13:34 18:51 21:19 23:21
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 03:36 05:39 13:34 18:50 21:17 23:20
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 03:37 05:41 13:33 18:49 21:15 23:19
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 03:38 05:42 13:33 18:48 21:14 23:18
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 03:38 05:44 13:33 18:46 21:12 23:17
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 03:40 05:46 13:33 18:45 21:10 23:14
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 03:43 05:47 13:33 18:44 21:08 23:11
10 August 1 Muharram Tuesday 03:46 05:49 13:33 18:43 21:06 23:07
11 August 2 Muharram Wednesday 03:49 05:51 13:33 18:41 21:04 23:04
12 August 3 Muharram Thursday 03:53 05:52 13:32 18:40 21:02 23:01
13 August 4 Muharram Friday 03:55 05:54 13:32 18:38 21:00 22:57
14 August 5 Muharram Saturday 03:58 05:56 13:32 18:37 20:57 22:54
15 August 6 Muharram Sunday 04:01 05:58 13:32 18:36 20:55 22:51
16 August 7 Muharram Monday 04:04 05:59 13:32 18:34 20:53 22:48
17 August 8 Muharram Tuesday 04:07 06:01 13:32 18:33 20:51 22:44
18 August 9 Muharram Wednesday 04:10 06:03 13:31 18:31 20:49 22:41
19 August 10 Muharram Thursday 04:13 06:04 13:31 18:30 20:47 22:38
20 August 11 Muharram Friday 04:15 06:06 13:31 18:28 20:44 22:35
21 August 12 Muharram Saturday 04:18 06:08 13:31 18:26 20:42 22:32
22 August 13 Muharram Sunday 04:21 06:10 13:30 18:25 20:40 22:28
23 August 14 Muharram Monday 04:23 06:11 13:30 18:23 20:38 22:25
24 August 15 Muharram Tuesday 04:26 06:13 13:30 18:21 20:36 22:22
25 August 16 Muharram Wednesday 04:28 06:15 13:30 18:20 20:33 22:19
26 August 17 Muharram Thursday 04:31 06:17 13:29 18:18 20:31 22:16
27 August 18 Muharram Friday 04:33 06:18 13:29 18:16 20:29 22:13
28 August 19 Muharram Saturday 04:36 06:20 13:29 18:15 20:26 22:10
29 August 20 Muharram Sunday 04:38 06:22 13:28 18:13 20:24 22:07
30 August 21 Muharram Monday 04:41 06:23 13:28 18:11 20:22 22:04
31 August 22 Muharram Tuesday 04:43 06:25 13:28 18:09 20:19 22:01