Kokshetau, July 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 July 1 Dhu al-Hijja Friday 03:13 04:54 13:31 19:12 21:58 23:40
2 July 2 Dhu al-Hijja Saturday 03:13 04:55 13:31 19:12 21:58 23:40
3 July 3 Dhu al-Hijja Sunday 03:14 04:56 13:32 19:12 21:57 23:39
4 July 4 Dhu al-Hijja Monday 03:14 04:56 13:32 19:11 21:57 23:39
5 July 5 Dhu al-Hijja Tuesday 03:15 04:57 13:32 19:11 21:56 23:39
6 July 6 Dhu al-Hijja Wednesday 03:15 04:58 13:32 19:11 21:56 23:39
7 July 7 Dhu al-Hijja Thursday 03:16 04:59 13:32 19:11 21:55 23:39
8 July 8 Dhu al-Hijja Friday 03:16 05:00 13:33 19:10 21:54 23:38
9 July 9 Dhu al-Hijja Saturday 03:17 05:01 13:33 19:10 21:54 23:38
10 July 10 Dhu al-Hijja Sunday 03:17 05:02 13:33 19:10 21:53 23:38
11 July 11 Dhu al-Hijja Monday 03:18 05:03 13:33 19:09 21:52 23:37
12 July 12 Dhu al-Hijja Tuesday 03:19 05:05 13:33 19:09 21:51 23:37
13 July 13 Dhu al-Hijja Wednesday 03:19 05:06 13:33 19:09 21:50 23:36
14 July 14 Dhu al-Hijja Thursday 03:20 05:07 13:33 19:08 21:49 23:36
15 July 15 Dhu al-Hijja Friday 03:21 05:08 13:33 19:07 21:48 23:36
16 July 16 Dhu al-Hijja Saturday 03:21 05:10 13:34 19:07 21:47 23:35
17 July 17 Dhu al-Hijja Sunday 03:22 05:11 13:34 19:06 21:46 23:34
18 July 18 Dhu al-Hijja Monday 03:23 05:12 13:34 19:06 21:44 23:34
19 July 19 Dhu al-Hijja Tuesday 03:24 05:14 13:34 19:05 21:43 23:33
20 July 20 Dhu al-Hijja Wednesday 03:24 05:15 13:34 19:04 21:42 23:33
21 July 21 Dhu al-Hijja Thursday 03:25 05:17 13:34 19:04 21:40 23:32
22 July 22 Dhu al-Hijja Friday 03:26 05:18 13:34 19:03 21:39 23:31
23 July 23 Dhu al-Hijja Saturday 03:27 05:19 13:34 19:02 21:38 23:31
24 July 24 Dhu al-Hijja Sunday 03:27 05:21 13:34 19:01 21:36 23:30
25 July 25 Dhu al-Hijja Monday 03:28 05:22 13:34 19:01 21:35 23:29
26 July 26 Dhu al-Hijja Tuesday 03:29 05:24 13:34 19:00 21:33 23:28
27 July 27 Dhu al-Hijja Wednesday 03:30 05:26 13:34 18:59 21:32 23:28
28 July 28 Dhu al-Hijja Thursday 03:30 05:27 13:34 18:58 21:30 23:27
29 July 29 Dhu al-Hijja Friday 03:31 05:29 13:34 18:57 21:28 23:26
30 July 1 Muharram Saturday 03:32 05:30 13:34 18:56 21:27 23:25
31 July 2 Muharram Sunday 03:33 05:32 13:34 18:55 21:25 23:24