Kokshetau, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 06:42 08:15 13:11 16:05 17:56 19:29
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 06:44 08:17 13:11 16:03 17:54 19:27
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 06:46 08:19 13:11 16:02 17:52 19:26
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 06:47 08:21 13:11 16:00 17:50 19:24
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 06:49 08:23 13:11 15:58 17:48 19:22
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:50 08:25 13:11 15:56 17:46 19:21
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:52 08:27 13:11 15:55 17:45 19:19
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:54 08:29 13:11 15:53 17:43 19:18
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:55 08:30 13:11 15:51 17:41 19:16
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:57 08:32 13:11 15:50 17:39 19:15
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:58 08:34 13:11 15:48 17:38 19:14
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 07:00 08:36 13:12 15:47 17:36 19:12
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 07:02 08:38 13:12 15:45 17:35 19:11
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 07:03 08:40 13:12 15:44 17:33 19:10
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 07:05 08:42 13:12 15:42 17:32 19:09
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 07:06 08:43 13:12 15:41 17:30 19:07
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 07:08 08:45 13:12 15:40 17:29 19:06
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 07:09 08:47 13:13 15:38 17:27 19:05
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 07:11 08:49 13:13 15:37 17:26 19:04
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 07:12 08:51 13:13 15:36 17:25 19:03
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 07:14 08:52 13:13 15:35 17:23 19:02
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 07:15 08:54 13:13 15:34 17:22 19:01
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 07:17 08:56 13:14 15:33 17:21 19:00
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 07:18 08:58 13:14 15:32 17:20 19:00
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 07:19 08:59 13:14 15:31 17:19 18:59
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 07:21 09:01 13:15 15:30 17:18 18:58
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 07:22 09:03 13:15 15:29 17:17 18:57
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 07:23 09:04 13:15 15:28 17:16 18:57
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 07:25 09:06 13:16 15:27 17:15 18:56
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 07:26 09:07 13:16 15:26 17:14 18:56