Kokshetau, January 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 8 Jumada al-Akhir Sunday 07:49 09:32 13:31 15:32 17:20 19:03
2 January 9 Jumada al-Akhir Monday 07:49 09:32 13:31 15:33 17:21 19:04
3 January 10 Jumada al-Akhir Tuesday 07:49 09:32 13:32 15:34 17:22 19:05
4 January 11 Jumada al-Akhir Wednesday 07:48 09:32 13:32 15:36 17:23 19:06
5 January 12 Jumada al-Akhir Thursday 07:48 09:31 13:33 15:37 17:25 19:08
6 January 13 Jumada al-Akhir Friday 07:48 09:31 13:33 15:38 17:26 19:09
7 January 14 Jumada al-Akhir Saturday 07:48 09:31 13:34 15:39 17:27 19:10
8 January 15 Jumada al-Akhir Sunday 07:48 09:30 13:34 15:41 17:29 19:11
9 January 16 Jumada al-Akhir Monday 07:47 09:29 13:34 15:42 17:30 19:12
10 January 17 Jumada al-Akhir Tuesday 07:47 09:29 13:35 15:43 17:31 19:13
11 January 18 Jumada al-Akhir Wednesday 07:46 09:28 13:35 15:45 17:33 19:15
12 January 19 Jumada al-Akhir Thursday 07:46 09:27 13:36 15:46 17:35 19:16
13 January 20 Jumada al-Akhir Friday 07:45 09:27 13:36 15:48 17:36 19:17
14 January 21 Jumada al-Akhir Saturday 07:45 09:26 13:36 15:49 17:38 19:18
15 January 22 Jumada al-Akhir Sunday 07:44 09:25 13:37 15:51 17:39 19:20
16 January 23 Jumada al-Akhir Monday 07:44 09:24 13:37 15:52 17:41 19:21
17 January 24 Jumada al-Akhir Tuesday 07:43 09:23 13:37 15:54 17:43 19:23
18 January 25 Jumada al-Akhir Wednesday 07:42 09:22 13:38 15:56 17:44 19:24
19 January 26 Jumada al-Akhir Thursday 07:41 09:21 13:38 15:57 17:46 19:25
20 January 27 Jumada al-Akhir Friday 07:40 09:20 13:38 15:59 17:48 19:27
21 January 28 Jumada al-Akhir Saturday 07:40 09:18 13:39 16:01 17:50 19:28
22 January 29 Jumada al-Akhir Sunday 07:39 09:17 13:39 16:02 17:52 19:30
23 January 1 Rajab Monday 07:38 09:16 13:39 16:04 17:53 19:31
24 January 2 Rajab Tuesday 07:37 09:14 13:39 16:06 17:55 19:33
25 January 3 Rajab Wednesday 07:36 09:13 13:40 16:08 17:57 19:35
26 January 4 Rajab Thursday 07:34 09:12 13:40 16:09 17:59 19:36
27 January 5 Rajab Friday 07:33 09:10 13:40 16:11 18:01 19:38
28 January 6 Rajab Saturday 07:32 09:09 13:40 16:13 18:03 19:39
29 January 7 Rajab Sunday 07:31 09:07 13:41 16:15 18:05 19:41
30 January 8 Rajab Monday 07:30 09:06 13:41 16:16 18:07 19:42
31 January 9 Rajab Tuesday 07:28 09:04 13:41 16:18 18:09 19:44