Aktobe, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 04:49 06:21 13:16 17:56 20:00 21:32
2 September 14 Muharram Wednesday 04:51 06:23 13:16 17:54 19:58 21:30
3 September 15 Muharram Thursday 04:53 06:24 13:16 17:52 19:56 21:27
4 September 16 Muharram Friday 04:55 06:26 13:15 17:51 19:54 21:25
5 September 17 Muharram Saturday 04:57 06:27 13:15 17:49 19:52 21:22
6 September 18 Muharram Sunday 04:59 06:29 13:15 17:47 19:49 21:19
7 September 19 Muharram Monday 05:01 06:30 13:14 17:46 19:47 21:17
8 September 20 Muharram Tuesday 05:02 06:32 13:14 17:44 19:45 21:14
9 September 21 Muharram Wednesday 05:04 06:33 13:14 17:42 19:43 21:12
10 September 22 Muharram Thursday 05:06 06:35 13:13 17:40 19:41 21:09
11 September 23 Muharram Friday 05:08 06:36 13:13 17:38 19:38 21:07
12 September 24 Muharram Saturday 05:10 06:38 13:12 17:37 19:36 21:04
13 September 25 Muharram Sunday 05:12 06:39 13:12 17:35 19:34 21:02
14 September 26 Muharram Monday 05:13 06:41 13:12 17:33 19:32 20:59
15 September 27 Muharram Tuesday 05:15 06:42 13:11 17:31 19:30 20:57
16 September 28 Muharram Wednesday 05:17 06:44 13:11 17:29 19:27 20:54
17 September 29 Muharram Thursday 05:19 06:45 13:11 17:27 19:25 20:52
18 September 30 Muharram Friday 05:20 06:47 13:10 17:26 19:23 20:49
19 September 1 Safar Saturday 05:22 06:48 13:10 17:24 19:21 20:47
20 September 2 Safar Sunday 05:24 06:50 13:10 17:22 19:18 20:44
21 September 3 Safar Monday 05:26 06:51 13:09 17:20 19:16 20:42
22 September 4 Safar Tuesday 05:27 06:53 13:09 17:18 19:14 20:39
23 September 5 Safar Wednesday 05:29 06:54 13:09 17:16 19:12 20:37
24 September 6 Safar Thursday 05:31 06:56 13:08 17:14 19:10 20:35
25 September 7 Safar Friday 05:32 06:58 13:08 17:12 19:07 20:32
26 September 8 Safar Saturday 05:34 06:59 13:08 17:10 19:05 20:30
27 September 9 Safar Sunday 05:36 07:01 13:07 17:08 19:03 20:28
28 September 10 Safar Monday 05:37 07:02 13:07 17:07 19:01 20:25
29 September 11 Safar Tuesday 05:39 07:04 13:07 17:05 18:58 20:23
30 September 12 Safar Wednesday 05:41 07:05 13:06 17:03 18:56 20:21