Aktobe, September 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 26 Safar Sunday 04:48 06:20 13:16 17:57 20:01 21:34
2 September 27 Safar Monday 04:50 06:22 13:16 17:55 19:59 21:31
3 September 28 Safar Tuesday 04:52 06:23 13:16 17:53 19:57 21:28
4 September 29 Safar Wednesday 04:54 06:25 13:15 17:52 19:55 21:26
5 September 1 Rabi al-Awaal Thursday 04:56 06:27 13:15 17:50 19:53 21:23
6 September 2 Rabi al-Awaal Friday 04:58 06:28 13:15 17:48 19:51 21:21
7 September 3 Rabi al-Awaal Saturday 05:00 06:30 13:14 17:46 19:48 21:18
8 September 4 Rabi al-Awaal Sunday 05:01 06:31 13:14 17:45 19:46 21:15
9 September 5 Rabi al-Awaal Monday 05:03 06:33 13:14 17:43 19:44 21:13
10 September 6 Rabi al-Awaal Tuesday 05:05 06:34 13:13 17:41 19:42 21:10
11 September 7 Rabi al-Awaal Wednesday 05:07 06:36 13:13 17:39 19:40 21:08
12 September 8 Rabi al-Awaal Thursday 05:09 06:37 13:13 17:37 19:37 21:05
13 September 9 Rabi al-Awaal Friday 05:11 06:39 13:12 17:36 19:35 21:03
14 September 10 Rabi al-Awaal Saturday 05:13 06:40 13:12 17:34 19:33 21:00
15 September 11 Rabi al-Awaal Sunday 05:14 06:42 13:12 17:32 19:31 20:58
16 September 12 Rabi al-Awaal Monday 05:16 06:43 13:11 17:30 19:28 20:55
17 September 13 Rabi al-Awaal Tuesday 05:18 06:45 13:11 17:28 19:26 20:53
18 September 14 Rabi al-Awaal Wednesday 05:20 06:46 13:11 17:26 19:24 20:50
19 September 15 Rabi al-Awaal Thursday 05:21 06:48 13:10 17:25 19:22 20:48
20 September 16 Rabi al-Awaal Friday 05:23 06:49 13:10 17:23 19:20 20:45
21 September 17 Rabi al-Awaal Saturday 05:25 06:51 13:09 17:21 19:17 20:43
22 September 18 Rabi al-Awaal Sunday 05:27 06:52 13:09 17:19 19:15 20:41
23 September 19 Rabi al-Awaal Monday 05:28 06:54 13:09 17:17 19:13 20:38
24 September 20 Rabi al-Awaal Tuesday 05:30 06:55 13:08 17:15 19:11 20:36
25 September 21 Rabi al-Awaal Wednesday 05:32 06:57 13:08 17:13 19:08 20:33
26 September 22 Rabi al-Awaal Thursday 05:33 06:58 13:08 17:11 19:06 20:31
27 September 23 Rabi al-Awaal Friday 05:35 07:00 13:07 17:09 19:04 20:29
28 September 24 Rabi al-Awaal Saturday 05:37 07:01 13:07 17:07 19:02 20:26
29 September 25 Rabi al-Awaal Sunday 05:38 07:03 13:07 17:06 19:00 20:24
30 September 26 Rabi al-Awaal Monday 05:40 07:04 13:06 17:04 18:57 20:22