Kandyagash, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 04:50 06:20 13:15 17:56 20:00 21:30
2 September 2 Muharram Monday 04:52 06:22 13:15 17:54 19:58 21:27
3 September 3 Muharram Tuesday 04:54 06:23 13:15 17:53 19:55 21:25
4 September 4 Muharram Wednesday 04:55 06:25 13:14 17:51 19:53 21:22
5 September 5 Muharram Thursday 04:57 06:26 13:14 17:49 19:51 21:20
6 September 6 Muharram Friday 04:59 06:28 13:14 17:48 19:49 21:17
7 September 7 Muharram Saturday 05:01 06:29 13:13 17:46 19:47 21:15
8 September 8 Muharram Sunday 05:03 06:30 13:13 17:44 19:45 21:12
9 September 9 Muharram Monday 05:05 06:32 13:13 17:43 19:43 21:10
10 September 10 Muharram Tuesday 05:06 06:33 13:12 17:41 19:41 21:07
11 September 11 Muharram Wednesday 05:08 06:35 13:12 17:39 19:38 21:05
12 September 12 Muharram Thursday 05:10 06:36 13:12 17:37 19:36 21:02
13 September 13 Muharram Friday 05:12 06:38 13:11 17:36 19:34 21:00
14 September 14 Muharram Saturday 05:13 06:39 13:11 17:34 19:32 20:58
15 September 15 Muharram Sunday 05:15 06:41 13:11 17:32 19:30 20:55
16 September 16 Muharram Monday 05:17 06:42 13:10 17:30 19:28 20:53
17 September 17 Muharram Tuesday 05:19 06:44 13:10 17:28 19:25 20:50
18 September 18 Muharram Wednesday 05:20 06:45 13:10 17:27 19:23 20:48
19 September 19 Muharram Thursday 05:22 06:47 13:09 17:25 19:21 20:46
20 September 20 Muharram Friday 05:24 06:48 13:09 17:23 19:19 20:43
21 September 21 Muharram Saturday 05:25 06:49 13:09 17:21 19:17 20:41
22 September 22 Muharram Sunday 05:27 06:51 13:08 17:19 19:15 20:38
23 September 23 Muharram Monday 05:28 06:52 13:08 17:17 19:12 20:36
24 September 24 Muharram Tuesday 05:30 06:54 13:07 17:16 19:10 20:34
25 September 25 Muharram Wednesday 05:32 06:55 13:07 17:14 19:08 20:31
26 September 26 Muharram Thursday 05:33 06:57 13:07 17:12 19:06 20:29
27 September 27 Muharram Friday 05:35 06:58 13:06 17:10 19:04 20:27
28 September 28 Muharram Saturday 05:37 07:00 13:06 17:08 19:02 20:25
29 September 29 Muharram Sunday 05:38 07:01 13:06 17:06 18:59 20:22
30 September 30 Muharram Monday 05:40 07:03 13:05 17:04 18:57 20:20