Kandyagash, August 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 11 Dhu al-Hijja Saturday 03:45 05:37 13:22 18:35 20:56 22:47
2 August 12 Dhu al-Hijja Sunday 03:47 05:38 13:22 18:34 20:54 22:44
3 August 13 Dhu al-Hijja Monday 03:50 05:40 13:21 18:33 20:53 22:42
4 August 14 Dhu al-Hijja Tuesday 03:52 05:41 13:21 18:32 20:51 22:39
5 August 15 Dhu al-Hijja Wednesday 03:54 05:42 13:21 18:31 20:49 22:37
6 August 16 Dhu al-Hijja Thursday 03:57 05:44 13:21 18:30 20:48 22:34
7 August 17 Dhu al-Hijja Friday 03:59 05:45 13:21 18:29 20:46 22:32
8 August 18 Dhu al-Hijja Saturday 04:01 05:47 13:21 18:28 20:44 22:29
9 August 19 Dhu al-Hijja Sunday 04:04 05:48 13:21 18:27 20:43 22:27
10 August 20 Dhu al-Hijja Monday 04:06 05:50 13:21 18:26 20:41 22:24
11 August 21 Dhu al-Hijja Tuesday 04:08 05:51 13:20 18:25 20:39 22:22
12 August 22 Dhu al-Hijja Wednesday 04:10 05:52 13:20 18:23 20:37 22:19
13 August 23 Dhu al-Hijja Thursday 04:12 05:54 13:20 18:22 20:36 22:17
14 August 24 Dhu al-Hijja Friday 04:15 05:55 13:20 18:21 20:34 22:14
15 August 25 Dhu al-Hijja Saturday 04:17 05:57 13:20 18:20 20:32 22:11
16 August 26 Dhu al-Hijja Sunday 04:19 05:58 13:20 18:18 20:30 22:09
17 August 27 Dhu al-Hijja Monday 04:21 06:00 13:19 18:17 20:28 22:06
18 August 28 Dhu al-Hijja Tuesday 04:23 06:01 13:19 18:16 20:26 22:04
19 August 29 Dhu al-Hijja Wednesday 04:25 06:03 13:19 18:14 20:24 22:01
20 August 1 Muharram Thursday 04:27 06:04 13:19 18:13 20:22 21:59
21 August 2 Muharram Friday 04:29 06:05 13:18 18:11 20:20 21:56
22 August 3 Muharram Saturday 04:31 06:07 13:18 18:10 20:18 21:54
23 August 4 Muharram Sunday 04:34 06:08 13:18 18:09 20:17 21:51
24 August 5 Muharram Monday 04:36 06:10 13:18 18:07 20:15 21:48
25 August 6 Muharram Tuesday 04:38 06:11 13:17 18:06 20:13 21:46
26 August 7 Muharram Wednesday 04:40 06:13 13:17 18:04 20:10 21:43
27 August 8 Muharram Thursday 04:42 06:14 13:17 18:03 20:08 21:41
28 August 9 Muharram Friday 04:44 06:16 13:16 18:01 20:06 21:38
29 August 10 Muharram Saturday 04:45 06:17 13:16 17:59 20:04 21:36
30 August 11 Muharram Sunday 04:47 06:19 13:16 17:58 20:02 21:33
31 August 12 Muharram Monday 04:49 06:20 13:16 17:56 20:00 21:31