Kandyagash, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 04:51 06:21 13:15 17:55 19:58 21:28
2 September 14 Muharram Wednesday 04:53 06:23 13:15 17:53 19:56 21:25
3 September 15 Muharram Thursday 04:55 06:24 13:15 17:51 19:54 21:23
4 September 16 Muharram Friday 04:57 06:26 13:14 17:50 19:52 21:20
5 September 17 Muharram Saturday 04:59 06:27 13:14 17:48 19:50 21:18
6 September 18 Muharram Sunday 05:01 06:29 13:14 17:46 19:48 21:15
7 September 19 Muharram Monday 05:02 06:30 13:13 17:45 19:45 21:13
8 September 20 Muharram Tuesday 05:04 06:32 13:13 17:43 19:43 21:10
9 September 21 Muharram Wednesday 05:06 06:33 13:13 17:41 19:41 21:08
10 September 22 Muharram Thursday 05:08 06:35 13:12 17:40 19:39 21:06
11 September 23 Muharram Friday 05:09 06:36 13:12 17:38 19:37 21:03
12 September 24 Muharram Saturday 05:11 06:37 13:11 17:36 19:35 21:01
13 September 25 Muharram Sunday 05:13 06:39 13:11 17:34 19:32 20:58
14 September 26 Muharram Monday 05:15 06:40 13:11 17:32 19:30 20:56
15 September 27 Muharram Tuesday 05:16 06:42 13:10 17:31 19:28 20:53
16 September 28 Muharram Wednesday 05:18 06:43 13:10 17:29 19:26 20:51
17 September 29 Muharram Thursday 05:20 06:45 13:10 17:27 19:24 20:48
18 September 30 Muharram Friday 05:21 06:46 13:09 17:25 19:22 20:46
19 September 1 Safar Saturday 05:23 06:48 13:09 17:23 19:19 20:44
20 September 2 Safar Sunday 05:25 06:49 13:09 17:22 19:17 20:41
21 September 3 Safar Monday 05:26 06:51 13:08 17:20 19:15 20:39
22 September 4 Safar Tuesday 05:28 06:52 13:08 17:18 19:13 20:37
23 September 5 Safar Wednesday 05:30 06:53 13:08 17:16 19:11 20:34
24 September 6 Safar Thursday 05:31 06:55 13:07 17:14 19:09 20:32
25 September 7 Safar Friday 05:33 06:56 13:07 17:12 19:06 20:30
26 September 8 Safar Saturday 05:35 06:58 13:07 17:10 19:04 20:27
27 September 9 Safar Sunday 05:36 06:59 13:06 17:09 19:02 20:25
28 September 10 Safar Monday 05:38 07:01 13:06 17:07 19:00 20:23
29 September 11 Safar Tuesday 05:39 07:02 13:06 17:05 18:58 20:21
30 September 12 Safar Wednesday 05:41 07:04 13:05 17:03 18:56 20:18