Kandyagash, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:45 05:37 13:22 18:36 20:56 22:47
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:47 05:38 13:22 18:35 20:55 22:45
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 03:49 05:39 13:22 18:34 20:53 22:42
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 03:52 05:41 13:21 18:33 20:51 22:40
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 03:54 05:42 13:21 18:32 20:50 22:37
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 03:56 05:43 13:21 18:31 20:48 22:35
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 03:58 05:45 13:21 18:29 20:46 22:32
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:01 05:46 13:21 18:28 20:45 22:30
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:03 05:48 13:21 18:27 20:43 22:27
10 August 1 Muharram Tuesday 04:05 05:49 13:21 18:26 20:41 22:25
11 August 2 Muharram Wednesday 04:07 05:51 13:21 18:25 20:40 22:22
12 August 3 Muharram Thursday 04:10 05:52 13:20 18:24 20:38 22:20
13 August 4 Muharram Friday 04:12 05:53 13:20 18:22 20:36 22:17
14 August 5 Muharram Saturday 04:14 05:55 13:20 18:21 20:34 22:15
15 August 6 Muharram Sunday 04:16 05:56 13:20 18:20 20:32 22:12
16 August 7 Muharram Monday 04:18 05:58 13:20 18:19 20:31 22:10
17 August 8 Muharram Tuesday 04:21 05:59 13:19 18:17 20:29 22:07
18 August 9 Muharram Wednesday 04:23 06:01 13:19 18:16 20:27 22:04
19 August 10 Muharram Thursday 04:25 06:02 13:19 18:15 20:25 22:02
20 August 11 Muharram Friday 04:27 06:04 13:19 18:13 20:23 21:59
21 August 12 Muharram Saturday 04:29 06:05 13:18 18:12 20:21 21:57
22 August 13 Muharram Sunday 04:31 06:07 13:18 18:10 20:19 21:54
23 August 14 Muharram Monday 04:33 06:08 13:18 18:09 20:17 21:52
24 August 15 Muharram Tuesday 04:35 06:09 13:18 18:07 20:15 21:49
25 August 16 Muharram Wednesday 04:37 06:11 13:17 18:06 20:13 21:46
26 August 17 Muharram Thursday 04:39 06:12 13:17 18:05 20:11 21:44
27 August 18 Muharram Friday 04:41 06:14 13:17 18:03 20:09 21:41
28 August 19 Muharram Saturday 04:43 06:15 13:17 18:01 20:07 21:39
29 August 20 Muharram Sunday 04:45 06:17 13:16 18:00 20:05 21:36
30 August 21 Muharram Monday 04:47 06:18 13:16 17:58 20:03 21:34
31 August 22 Muharram Tuesday 04:49 06:20 13:16 17:57 20:01 21:31