Kandyagash, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:28 07:53 12:59 16:06 17:54 19:19
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:30 07:55 12:59 16:05 17:52 19:17
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:31 07:56 12:59 16:03 17:50 19:16
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:33 07:58 12:59 16:02 17:49 19:14
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:34 08:00 12:59 16:00 17:47 19:13
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:35 08:01 12:59 15:59 17:46 19:12
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:37 08:03 12:59 15:57 17:44 19:10
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:38 08:05 12:59 15:56 17:43 19:09
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:40 08:06 12:59 15:55 17:41 19:08
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:41 08:08 12:59 15:53 17:40 19:07
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:42 08:09 12:59 15:52 17:38 19:05
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:44 08:11 12:59 15:51 17:37 19:04
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:45 08:13 13:00 15:49 17:36 19:03
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:47 08:14 13:00 15:48 17:34 19:02
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:48 08:16 13:00 15:47 17:33 19:01
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:49 08:17 13:00 15:46 17:32 19:00
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:51 08:19 13:00 15:45 17:31 18:59
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:52 08:21 13:00 15:44 17:30 18:58
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:53 08:22 13:01 15:43 17:29 18:57
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 06:55 08:24 13:01 15:42 17:27 18:57
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 06:56 08:25 13:01 15:41 17:26 18:56
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 06:57 08:27 13:01 15:40 17:25 18:55
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 06:58 08:28 13:02 15:39 17:25 18:54
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:00 08:30 13:02 15:38 17:24 18:54
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:01 08:31 13:02 15:37 17:23 18:53
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:02 08:33 13:03 15:36 17:22 18:52
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:03 08:34 13:03 15:36 17:21 18:52
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:04 08:35 13:03 15:35 17:21 18:51
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:06 08:37 13:04 15:34 17:20 18:51
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:07 08:38 13:04 15:34 17:19 18:51