Shalkar, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 07:16 08:48 13:08 15:38 17:22 18:54
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 07:16 08:48 13:08 15:39 17:23 18:54
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 07:16 08:48 13:09 15:40 17:24 18:55
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 07:17 08:48 13:09 15:41 17:25 18:56
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 07:16 08:47 13:10 15:42 17:26 18:57
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 07:16 08:47 13:10 15:43 17:28 18:58
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 07:16 08:47 13:11 15:44 17:29 18:59
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:16 08:47 13:11 15:45 17:30 19:00
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:16 08:46 13:11 15:46 17:31 19:01
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:16 08:46 13:12 15:47 17:32 19:02
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 07:16 08:45 13:12 15:49 17:34 19:03
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:15 08:45 13:13 15:50 17:35 19:04
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:15 08:44 13:13 15:51 17:36 19:06
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 07:14 08:44 13:13 15:52 17:37 19:07
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:14 08:43 13:14 15:54 17:39 19:08
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:14 08:43 13:14 15:55 17:40 19:09
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:13 08:42 13:14 15:56 17:42 19:10
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 07:13 08:41 13:15 15:58 17:43 19:11
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:12 08:40 13:15 15:59 17:44 19:13
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:11 08:40 13:15 16:01 17:46 19:14
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 07:11 08:39 13:16 16:02 17:47 19:15
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:10 08:38 13:16 16:03 17:49 19:16
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:09 08:37 13:16 16:05 17:50 19:18
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:08 08:36 13:16 16:06 17:52 19:19
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 07:08 08:35 13:17 16:08 17:53 19:20
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 07:07 08:34 13:17 16:09 17:55 19:22
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 07:06 08:33 13:17 16:11 17:56 19:23
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 07:05 08:31 13:17 16:12 17:58 19:24
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 07:04 08:30 13:18 16:14 18:00 19:26
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 07:03 08:29 13:18 16:15 18:01 19:27
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 07:02 08:28 13:18 16:17 18:03 19:28