Shalkar, August 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 29 Dhu al-Qaʿda Thursday 03:48 05:35 13:11 18:23 20:41 22:27
2 August 30 Dhu al-Qaʿda Friday 03:50 05:36 13:11 18:22 20:39 22:25
3 August 1 Dhu al-Hijja Saturday 03:52 05:37 13:11 18:21 20:38 22:23
4 August 2 Dhu al-Hijja Sunday 03:54 05:38 13:11 18:20 20:36 22:21
5 August 3 Dhu al-Hijja Monday 03:56 05:40 13:11 18:19 20:35 22:18
6 August 4 Dhu al-Hijja Tuesday 03:58 05:41 13:10 18:18 20:33 22:16
7 August 5 Dhu al-Hijja Wednesday 04:00 05:42 13:10 18:17 20:32 22:14
8 August 6 Dhu al-Hijja Thursday 04:02 05:44 13:10 18:16 20:30 22:12
9 August 7 Dhu al-Hijja Friday 04:04 05:45 13:10 18:15 20:28 22:09
10 August 8 Dhu al-Hijja Saturday 04:06 05:46 13:10 18:14 20:27 22:07
11 August 9 Dhu al-Hijja Sunday 04:08 05:48 13:10 18:13 20:25 22:05
12 August 10 Dhu al-Hijja Monday 04:10 05:49 13:10 18:12 20:24 22:02
13 August 11 Dhu al-Hijja Tuesday 04:12 05:50 13:09 18:11 20:22 22:00
14 August 12 Dhu al-Hijja Wednesday 04:14 05:52 13:09 18:10 20:20 21:58
15 August 13 Dhu al-Hijja Thursday 04:16 05:53 13:09 18:08 20:18 21:55
16 August 14 Dhu al-Hijja Friday 04:18 05:54 13:09 18:07 20:17 21:53
17 August 15 Dhu al-Hijja Saturday 04:20 05:56 13:09 18:06 20:15 21:51
18 August 16 Dhu al-Hijja Sunday 04:22 05:57 13:08 18:05 20:13 21:48
19 August 17 Dhu al-Hijja Monday 04:23 05:58 13:08 18:03 20:11 21:46
20 August 18 Dhu al-Hijja Tuesday 04:25 06:00 13:08 18:02 20:09 21:43
21 August 19 Dhu al-Hijja Wednesday 04:27 06:01 13:08 18:01 20:08 21:41
22 August 20 Dhu al-Hijja Thursday 04:29 06:02 13:08 17:59 20:06 21:39
23 August 21 Dhu al-Hijja Friday 04:31 06:04 13:07 17:58 20:04 21:36
24 August 22 Dhu al-Hijja Saturday 04:33 06:05 13:07 17:57 20:02 21:34
25 August 23 Dhu al-Hijja Sunday 04:35 06:07 13:07 17:55 20:00 21:32
26 August 24 Dhu al-Hijja Monday 04:37 06:08 13:06 17:54 19:58 21:29
27 August 25 Dhu al-Hijja Tuesday 04:38 06:09 13:06 17:52 19:56 21:27
28 August 26 Dhu al-Hijja Wednesday 04:40 06:11 13:06 17:51 19:54 21:24
29 August 27 Dhu al-Hijja Thursday 04:42 06:12 13:06 17:49 19:52 21:22
30 August 28 Dhu al-Hijja Friday 04:44 06:13 13:05 17:48 19:50 21:20
31 August 29 Dhu al-Hijja Saturday 04:46 06:15 13:05 17:46 19:48 21:17