Shalkar, February 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 6 Jumada al-Akhir Saturday 07:01 08:27 13:18 16:18 18:04 19:29
2 February 7 Jumada al-Akhir Sunday 07:00 08:26 13:18 16:19 18:05 19:31
3 February 8 Jumada al-Akhir Monday 06:59 08:24 13:18 16:21 18:07 19:32
4 February 9 Jumada al-Akhir Tuesday 06:58 08:23 13:18 16:22 18:09 19:34
5 February 10 Jumada al-Akhir Wednesday 06:57 08:21 13:18 16:24 18:10 19:35
6 February 11 Jumada al-Akhir Thursday 06:55 08:20 13:19 16:25 18:12 19:36
7 February 12 Jumada al-Akhir Friday 06:54 08:19 13:19 16:27 18:13 19:38
8 February 13 Jumada al-Akhir Saturday 06:53 08:17 13:19 16:28 18:15 19:39
9 February 14 Jumada al-Akhir Sunday 06:52 08:16 13:19 16:30 18:17 19:41
10 February 15 Jumada al-Akhir Monday 06:50 08:14 13:19 16:31 18:18 19:42
11 February 16 Jumada al-Akhir Tuesday 06:49 08:12 13:19 16:33 18:20 19:43
12 February 17 Jumada al-Akhir Wednesday 06:47 08:11 13:19 16:34 18:21 19:45
13 February 18 Jumada al-Akhir Thursday 06:46 08:09 13:19 16:36 18:23 19:46
14 February 19 Jumada al-Akhir Friday 06:44 08:08 13:19 16:37 18:25 19:48
15 February 20 Jumada al-Akhir Saturday 06:43 08:06 13:19 16:39 18:26 19:49
16 February 21 Jumada al-Akhir Sunday 06:41 08:04 13:19 16:40 18:28 19:51
17 February 22 Jumada al-Akhir Monday 06:40 08:03 13:19 16:42 18:29 19:52
18 February 23 Jumada al-Akhir Tuesday 06:38 08:01 13:18 16:43 18:31 19:54
19 February 24 Jumada al-Akhir Wednesday 06:37 07:59 13:18 16:45 18:32 19:55
20 February 25 Jumada al-Akhir Thursday 06:35 07:57 13:18 16:46 18:34 19:56
21 February 26 Jumada al-Akhir Friday 06:33 07:56 13:18 16:48 18:36 19:58
22 February 27 Jumada al-Akhir Saturday 06:32 07:54 13:18 16:49 18:37 19:59
23 February 28 Jumada al-Akhir Sunday 06:30 07:52 13:18 16:50 18:39 20:01
24 February 29 Jumada al-Akhir Monday 06:28 07:50 13:18 16:52 18:40 20:02
25 February 1 Rajab Tuesday 06:26 07:48 13:18 16:53 18:42 20:04
26 February 2 Rajab Wednesday 06:25 07:47 13:18 16:55 18:43 20:05
27 February 3 Rajab Thursday 06:23 07:45 13:17 16:56 18:45 20:07
28 February 4 Rajab Friday 06:21 07:43 13:17 16:57 18:46 20:08
29 February 5 Rajab Saturday 06:19 07:41 13:17 16:59 18:48 20:10