Shalkar, February 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 February 18 Jumada al-Akhir Monday 07:00 08:26 13:18 16:19 18:05 19:30
2 February 19 Jumada al-Akhir Tuesday 06:59 08:25 13:18 16:21 18:07 19:32
3 February 20 Jumada al-Akhir Wednesday 06:58 08:23 13:18 16:22 18:08 19:33
4 February 21 Jumada al-Akhir Thursday 06:57 08:22 13:18 16:24 18:10 19:35
5 February 22 Jumada al-Akhir Friday 06:56 08:20 13:19 16:25 18:11 19:36
6 February 23 Jumada al-Akhir Saturday 06:54 08:19 13:19 16:27 18:13 19:37
7 February 24 Jumada al-Akhir Sunday 06:53 08:17 13:19 16:28 18:15 19:39
8 February 25 Jumada al-Akhir Monday 06:52 08:16 13:19 16:30 18:16 19:40
9 February 26 Jumada al-Akhir Tuesday 06:50 08:14 13:19 16:31 18:18 19:42
10 February 27 Jumada al-Akhir Wednesday 06:49 08:13 13:19 16:33 18:19 19:43
11 February 28 Jumada al-Akhir Thursday 06:48 08:11 13:19 16:34 18:21 19:45
12 February 29 Jumada al-Akhir Friday 06:46 08:10 13:19 16:36 18:23 19:46
13 February 1 Rajab Saturday 06:45 08:08 13:19 16:37 18:24 19:47
14 February 2 Rajab Sunday 06:43 08:06 13:19 16:39 18:26 19:49
15 February 3 Rajab Monday 06:42 08:05 13:19 16:40 18:27 19:50
16 February 4 Rajab Tuesday 06:40 08:03 13:19 16:41 18:29 19:52
17 February 5 Rajab Wednesday 06:39 08:01 13:18 16:43 18:30 19:53
18 February 6 Rajab Thursday 06:37 08:00 13:18 16:44 18:32 19:55
19 February 7 Rajab Friday 06:35 07:58 13:18 16:46 18:34 19:56
20 February 8 Rajab Saturday 06:34 07:56 13:18 16:47 18:35 19:58
21 February 9 Rajab Sunday 06:32 07:54 13:18 16:49 18:37 19:59
22 February 10 Rajab Monday 06:30 07:53 13:18 16:50 18:38 20:00
23 February 11 Rajab Tuesday 06:29 07:51 13:18 16:51 18:40 20:02
24 February 12 Rajab Wednesday 06:27 07:49 13:18 16:53 18:41 20:03
25 February 13 Rajab Thursday 06:25 07:47 13:18 16:54 18:43 20:05
26 February 14 Rajab Friday 06:23 07:45 13:17 16:56 18:44 20:06
27 February 15 Rajab Saturday 06:22 07:43 13:17 16:57 18:46 20:08
28 February 16 Rajab Sunday 06:20 07:41 13:17 16:58 18:48 20:09