Shalkar, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:49 05:35 13:11 18:22 20:40 22:26
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:51 05:37 13:11 18:22 20:38 22:24
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 03:53 05:38 13:11 18:21 20:37 22:22
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 03:55 05:39 13:11 18:20 20:35 22:19
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 03:57 05:40 13:11 18:19 20:34 22:17
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 03:59 05:42 13:10 18:18 20:32 22:15
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:01 05:43 13:10 18:17 20:31 22:13
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:03 05:44 13:10 18:16 20:29 22:10
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:05 05:46 13:10 18:15 20:28 22:08
10 August 1 Muharram Tuesday 04:07 05:47 13:10 18:14 20:26 22:06
11 August 2 Muharram Wednesday 04:09 05:48 13:10 18:12 20:24 22:03
12 August 3 Muharram Thursday 04:11 05:50 13:10 18:11 20:23 22:01
13 August 4 Muharram Friday 04:13 05:51 13:09 18:10 20:21 21:59
14 August 5 Muharram Saturday 04:15 05:52 13:09 18:09 20:19 21:56
15 August 6 Muharram Sunday 04:17 05:54 13:09 18:08 20:18 21:54
16 August 7 Muharram Monday 04:19 05:55 13:09 18:06 20:16 21:52
17 August 8 Muharram Tuesday 04:21 05:56 13:09 18:05 20:14 21:49
18 August 9 Muharram Wednesday 04:23 05:58 13:08 18:04 20:12 21:47
19 August 10 Muharram Thursday 04:24 05:59 13:08 18:03 20:10 21:45
20 August 11 Muharram Friday 04:26 06:00 13:08 18:01 20:09 21:42
21 August 12 Muharram Saturday 04:28 06:02 13:08 18:00 20:07 21:40
22 August 13 Muharram Sunday 04:30 06:03 13:07 17:59 20:05 21:38
23 August 14 Muharram Monday 04:32 06:05 13:07 17:57 20:03 21:35
24 August 15 Muharram Tuesday 04:34 06:06 13:07 17:56 20:01 21:33
25 August 16 Muharram Wednesday 04:36 06:07 13:07 17:55 19:59 21:30
26 August 17 Muharram Thursday 04:38 06:09 13:06 17:53 19:57 21:28
27 August 18 Muharram Friday 04:39 06:10 13:06 17:52 19:55 21:26
28 August 19 Muharram Saturday 04:41 06:11 13:06 17:50 19:53 21:23
29 August 20 Muharram Sunday 04:43 06:13 13:05 17:49 19:51 21:21
30 August 21 Muharram Monday 04:45 06:14 13:05 17:47 19:49 21:18
31 August 22 Muharram Tuesday 04:46 06:15 13:05 17:46 19:47 21:16