Shalkar, January 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 8 Jumada al-Akhir Sunday 07:16 08:48 13:08 15:38 17:23 18:54
2 January 9 Jumada al-Akhir Monday 07:16 08:48 13:08 15:39 17:24 18:55
3 January 10 Jumada al-Akhir Tuesday 07:16 08:48 13:09 15:40 17:25 18:56
4 January 11 Jumada al-Akhir Wednesday 07:17 08:47 13:09 15:41 17:26 18:57
5 January 12 Jumada al-Akhir Thursday 07:16 08:47 13:10 15:42 17:27 18:57
6 January 13 Jumada al-Akhir Friday 07:16 08:47 13:10 15:43 17:28 18:58
7 January 14 Jumada al-Akhir Saturday 07:16 08:47 13:11 15:44 17:29 18:59
8 January 15 Jumada al-Akhir Sunday 07:16 08:47 13:11 15:45 17:30 19:00
9 January 16 Jumada al-Akhir Monday 07:16 08:46 13:12 15:47 17:31 19:02
10 January 17 Jumada al-Akhir Tuesday 07:16 08:46 13:12 15:48 17:33 19:03
11 January 18 Jumada al-Akhir Wednesday 07:15 08:45 13:12 15:49 17:34 19:04
12 January 19 Jumada al-Akhir Thursday 07:15 08:45 13:13 15:50 17:35 19:05
13 January 20 Jumada al-Akhir Friday 07:15 08:44 13:13 15:51 17:36 19:06
14 January 21 Jumada al-Akhir Saturday 07:14 08:44 13:14 15:53 17:38 19:07
15 January 22 Jumada al-Akhir Sunday 07:14 08:43 13:14 15:54 17:39 19:08
16 January 23 Jumada al-Akhir Monday 07:13 08:42 13:14 15:55 17:41 19:09
17 January 24 Jumada al-Akhir Tuesday 07:13 08:42 13:15 15:57 17:42 19:11
18 January 25 Jumada al-Akhir Wednesday 07:12 08:41 13:15 15:58 17:43 19:12
19 January 26 Jumada al-Akhir Thursday 07:12 08:40 13:15 16:00 17:45 19:13
20 January 27 Jumada al-Akhir Friday 07:11 08:39 13:15 16:01 17:46 19:14
21 January 28 Jumada al-Akhir Saturday 07:10 08:38 13:16 16:02 17:48 19:16
22 January 29 Jumada al-Akhir Sunday 07:10 08:37 13:16 16:04 17:49 19:17
23 January 1 Rajab Monday 07:09 08:36 13:16 16:05 17:51 19:18
24 January 2 Rajab Tuesday 07:08 08:35 13:17 16:07 17:52 19:19
25 January 3 Rajab Wednesday 07:07 08:34 13:17 16:08 17:54 19:21
26 January 4 Rajab Thursday 07:07 08:33 13:17 16:10 17:55 19:22
27 January 5 Rajab Friday 07:06 08:32 13:17 16:11 17:57 19:23
28 January 6 Rajab Saturday 07:05 08:31 13:17 16:13 17:58 19:25
29 January 7 Rajab Sunday 07:04 08:30 13:18 16:14 18:00 19:26
30 January 8 Rajab Monday 07:03 08:29 13:18 16:16 18:02 19:27
31 January 9 Rajab Tuesday 07:02 08:27 13:18 16:17 18:03 19:29