Shalkar, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:19 07:43 12:48 16:01 17:47 19:11
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:20 07:44 12:48 15:59 17:45 19:09
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:21 07:46 12:48 15:58 17:44 19:08
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:23 07:47 12:48 15:57 17:42 19:07
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:24 07:49 12:48 15:55 17:41 19:05
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:25 07:50 12:48 15:54 17:39 19:04
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:27 07:52 12:48 15:52 17:38 19:03
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:28 07:53 12:48 15:51 17:37 19:02
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:29 07:55 12:48 15:50 17:35 19:01
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:31 07:56 12:48 15:48 17:34 18:59
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:32 07:58 12:49 15:47 17:33 18:58
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:33 07:59 12:49 15:46 17:31 18:57
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:35 08:01 12:49 15:45 17:30 18:56
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:36 08:02 12:49 15:44 17:29 18:55
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:37 08:04 12:49 15:43 17:28 18:54
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:38 08:05 12:49 15:41 17:27 18:53
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 06:40 08:07 12:49 15:40 17:25 18:53
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:41 08:08 12:50 15:39 17:24 18:52
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:42 08:10 12:50 15:38 17:23 18:51
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 06:43 08:11 12:50 15:38 17:22 18:50
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 06:45 08:13 12:50 15:37 17:21 18:49
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 06:46 08:14 12:51 15:36 17:21 18:49
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 06:47 08:15 12:51 15:35 17:20 18:48
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 06:48 08:17 12:51 15:34 17:19 18:47
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 06:50 08:18 12:51 15:33 17:18 18:47
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 06:51 08:20 12:52 15:33 17:17 18:46
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 06:52 08:21 12:52 15:32 17:17 18:46
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 06:53 08:22 12:52 15:31 17:16 18:45
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 06:54 08:24 12:53 15:31 17:15 18:45
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 06:55 08:25 12:53 15:30 17:15 18:45