Kapshagay, November 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 3 Rabi al-Awaal Friday 06:06 07:24 12:38 16:03 17:46 19:04
2 November 4 Rabi al-Awaal Saturday 06:07 07:25 12:38 16:01 17:44 19:02
3 November 5 Rabi al-Awaal Sunday 06:09 07:27 12:38 16:00 17:43 19:01
4 November 6 Rabi al-Awaal Monday 06:10 07:28 12:38 15:59 17:42 19:00
5 November 7 Rabi al-Awaal Tuesday 06:11 07:29 12:38 15:58 17:41 18:59
6 November 8 Rabi al-Awaal Wednesday 06:12 07:31 12:38 15:56 17:39 18:58
7 November 9 Rabi al-Awaal Thursday 06:13 07:32 12:38 15:55 17:38 18:57
8 November 10 Rabi al-Awaal Friday 06:14 07:33 12:38 15:54 17:37 18:56
9 November 11 Rabi al-Awaal Saturday 06:16 07:35 12:38 15:53 17:36 18:55
10 November 12 Rabi al-Awaal Sunday 06:17 07:36 12:39 15:52 17:35 18:54
11 November 13 Rabi al-Awaal Monday 06:18 07:37 12:39 15:51 17:33 18:53
12 November 14 Rabi al-Awaal Tuesday 06:19 07:39 12:39 15:50 17:32 18:52
13 November 15 Rabi al-Awaal Wednesday 06:20 07:40 12:39 15:49 17:31 18:51
14 November 16 Rabi al-Awaal Thursday 06:21 07:41 12:39 15:48 17:30 18:50
15 November 17 Rabi al-Awaal Friday 06:23 07:42 12:39 15:47 17:29 18:49
16 November 18 Rabi al-Awaal Saturday 06:24 07:44 12:39 15:46 17:28 18:49
17 November 19 Rabi al-Awaal Sunday 06:25 07:45 12:40 15:45 17:27 18:48
18 November 20 Rabi al-Awaal Monday 06:26 07:46 12:40 15:44 17:27 18:47
19 November 21 Rabi al-Awaal Tuesday 06:27 07:48 12:40 15:43 17:26 18:46
20 November 22 Rabi al-Awaal Wednesday 06:28 07:49 12:40 15:42 17:25 18:46
21 November 23 Rabi al-Awaal Thursday 06:29 07:50 12:40 15:42 17:24 18:45
22 November 24 Rabi al-Awaal Friday 06:30 07:51 12:41 15:41 17:23 18:45
23 November 25 Rabi al-Awaal Saturday 06:31 07:53 12:41 15:40 17:23 18:44
24 November 26 Rabi al-Awaal Sunday 06:32 07:54 12:41 15:40 17:22 18:44
25 November 27 Rabi al-Awaal Monday 06:33 07:55 12:41 15:39 17:21 18:43
26 November 28 Rabi al-Awaal Tuesday 06:35 07:56 12:42 15:38 17:21 18:43
27 November 29 Rabi al-Awaal Wednesday 06:36 07:58 12:42 15:38 17:20 18:42
28 November 30 Rabi al-Awaal Thursday 06:37 07:59 12:42 15:37 17:20 18:42
29 November 1 Rabi al-Akhir Friday 06:38 08:00 12:43 15:37 17:19 18:42
30 November 2 Rabi al-Akhir Saturday 06:39 08:01 12:43 15:37 17:19 18:41