Kapshagay, August 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 11 Dhu al-Hijja Saturday 04:04 05:37 13:01 18:07 20:18 21:51
2 August 12 Dhu al-Hijja Sunday 04:05 05:38 13:01 18:06 20:17 21:50
3 August 13 Dhu al-Hijja Monday 04:07 05:40 13:01 18:05 20:16 21:48
4 August 14 Dhu al-Hijja Tuesday 04:09 05:41 13:01 18:05 20:14 21:46
5 August 15 Dhu al-Hijja Wednesday 04:10 05:42 13:01 18:04 20:13 21:44
6 August 16 Dhu al-Hijja Thursday 04:12 05:43 13:01 18:03 20:12 21:42
7 August 17 Dhu al-Hijja Friday 04:13 05:44 13:00 18:02 20:10 21:41
8 August 18 Dhu al-Hijja Saturday 04:15 05:45 13:00 18:01 20:09 21:39
9 August 19 Dhu al-Hijja Sunday 04:17 05:46 13:00 18:00 20:08 21:37
10 August 20 Dhu al-Hijja Monday 04:18 05:47 13:00 17:59 20:06 21:35
11 August 21 Dhu al-Hijja Tuesday 04:20 05:48 13:00 17:58 20:05 21:33
12 August 22 Dhu al-Hijja Wednesday 04:21 05:50 13:00 17:57 20:03 21:31
13 August 23 Dhu al-Hijja Thursday 04:23 05:51 12:59 17:56 20:02 21:29
14 August 24 Dhu al-Hijja Friday 04:24 05:52 12:59 17:55 20:00 21:27
15 August 25 Dhu al-Hijja Saturday 04:26 05:53 12:59 17:54 19:59 21:25
16 August 26 Dhu al-Hijja Sunday 04:28 05:54 12:59 17:53 19:57 21:23
17 August 27 Dhu al-Hijja Monday 04:29 05:55 12:59 17:52 19:56 21:21
18 August 28 Dhu al-Hijja Tuesday 04:31 05:56 12:58 17:51 19:54 21:19
19 August 29 Dhu al-Hijja Wednesday 04:32 05:57 12:58 17:50 19:52 21:17
20 August 1 Muharram Thursday 04:34 05:59 12:58 17:49 19:51 21:15
21 August 2 Muharram Friday 04:35 06:00 12:58 17:47 19:49 21:13
22 August 3 Muharram Saturday 04:37 06:01 12:57 17:46 19:47 21:11
23 August 4 Muharram Sunday 04:38 06:02 12:57 17:45 19:46 21:09
24 August 5 Muharram Monday 04:40 06:03 12:57 17:44 19:44 21:07
25 August 6 Muharram Tuesday 04:41 06:04 12:57 17:43 19:42 21:05
26 August 7 Muharram Wednesday 04:43 06:05 12:56 17:41 19:41 21:03
27 August 8 Muharram Thursday 04:44 06:07 12:56 17:40 19:39 21:01
28 August 9 Muharram Friday 04:46 06:08 12:56 17:39 19:37 20:59
29 August 10 Muharram Saturday 04:47 06:09 12:56 17:37 19:36 20:57
30 August 11 Muharram Sunday 04:49 06:10 12:55 17:36 19:34 20:55
31 August 12 Muharram Monday 04:50 06:11 12:55 17:35 19:32 20:53