Kapshagay, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:03 05:37 13:01 18:07 20:18 21:52
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:05 05:38 13:01 18:06 20:17 21:50
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:07 05:39 13:01 18:06 20:16 21:48
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:08 05:40 13:01 18:05 20:15 21:46
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:10 05:41 13:01 18:04 20:13 21:45
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:11 05:43 13:01 18:03 20:12 21:43
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:13 05:44 13:00 18:02 20:11 21:41
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:15 05:45 13:00 18:01 20:09 21:39
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:16 05:46 13:00 18:00 20:08 21:37
10 August 1 Muharram Tuesday 04:18 05:47 13:00 17:59 20:06 21:35
11 August 2 Muharram Wednesday 04:19 05:48 13:00 17:59 20:05 21:33
12 August 3 Muharram Thursday 04:21 05:49 13:00 17:58 20:04 21:32
13 August 4 Muharram Friday 04:23 05:50 13:00 17:57 20:02 21:30
14 August 5 Muharram Saturday 04:24 05:52 12:59 17:55 20:01 21:28
15 August 6 Muharram Sunday 04:26 05:53 12:59 17:54 19:59 21:26
16 August 7 Muharram Monday 04:27 05:54 12:59 17:53 19:57 21:24
17 August 8 Muharram Tuesday 04:29 05:55 12:59 17:52 19:56 21:22
18 August 9 Muharram Wednesday 04:30 05:56 12:59 17:51 19:54 21:20
19 August 10 Muharram Thursday 04:32 05:57 12:58 17:50 19:53 21:18
20 August 11 Muharram Friday 04:33 05:58 12:58 17:49 19:51 21:16
21 August 12 Muharram Saturday 04:35 05:59 12:58 17:48 19:49 21:14
22 August 13 Muharram Sunday 04:36 06:01 12:58 17:47 19:48 21:12
23 August 14 Muharram Monday 04:38 06:02 12:57 17:45 19:46 21:10
24 August 15 Muharram Tuesday 04:39 06:03 12:57 17:44 19:45 21:08
25 August 16 Muharram Wednesday 04:41 06:04 12:57 17:43 19:43 21:06
26 August 17 Muharram Thursday 04:42 06:05 12:56 17:42 19:41 21:04
27 August 18 Muharram Friday 04:44 06:06 12:56 17:40 19:39 21:02
28 August 19 Muharram Saturday 04:45 06:07 12:56 17:39 19:38 21:00
29 August 20 Muharram Sunday 04:47 06:09 12:56 17:38 19:36 20:58
30 August 21 Muharram Monday 04:48 06:10 12:55 17:36 19:34 20:55
31 August 22 Muharram Tuesday 04:50 06:11 12:55 17:35 19:32 20:53