Kapshagay, November 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 28 Rabi al-Akhir Friday 05:07 06:24 11:38 15:02 16:45 18:03
2 November 29 Rabi al-Akhir Saturday 05:08 06:26 11:38 15:01 16:44 18:02
3 November 1 Jumada al-Awaal Sunday 05:09 06:27 11:38 15:00 16:43 18:01
4 November 2 Jumada al-Awaal Monday 05:10 06:28 11:38 14:58 16:41 18:00
5 November 3 Jumada al-Awaal Tuesday 05:11 06:30 11:38 14:57 16:40 17:59
6 November 4 Jumada al-Awaal Wednesday 05:12 06:31 11:38 14:56 16:39 17:57
7 November 5 Jumada al-Awaal Thursday 05:14 06:32 11:38 14:55 16:38 17:56
8 November 6 Jumada al-Awaal Friday 05:15 06:34 11:38 14:54 16:37 17:55
9 November 7 Jumada al-Awaal Saturday 05:16 06:35 11:38 14:53 16:35 17:54
10 November 8 Jumada al-Awaal Sunday 05:17 06:36 11:39 14:52 16:34 17:53
11 November 9 Jumada al-Awaal Monday 05:18 06:38 11:39 14:50 16:33 17:53
12 November 10 Jumada al-Awaal Tuesday 05:19 06:39 11:39 14:49 16:32 17:52
13 November 11 Jumada al-Awaal Wednesday 05:21 06:40 11:39 14:48 16:31 17:51
14 November 12 Jumada al-Awaal Thursday 05:22 06:41 11:39 14:47 16:30 17:50
15 November 13 Jumada al-Awaal Friday 05:23 06:43 11:39 14:47 16:29 17:49
16 November 14 Jumada al-Awaal Saturday 05:24 06:44 11:39 14:46 16:28 17:48
17 November 15 Jumada al-Awaal Sunday 05:25 06:45 11:40 14:45 16:27 17:48
18 November 16 Jumada al-Awaal Monday 05:26 06:47 11:40 14:44 16:26 17:47
19 November 17 Jumada al-Awaal Tuesday 05:27 06:48 11:40 14:43 16:25 17:46
20 November 18 Jumada al-Awaal Wednesday 05:28 06:49 11:40 14:42 16:25 17:46
21 November 19 Jumada al-Awaal Thursday 05:29 06:51 11:40 14:42 16:24 17:45
22 November 20 Jumada al-Awaal Friday 05:31 06:52 11:41 14:41 16:23 17:44
23 November 21 Jumada al-Awaal Saturday 05:32 06:53 11:41 14:40 16:22 17:44
24 November 22 Jumada al-Awaal Sunday 05:33 06:54 11:41 14:40 16:22 17:43
25 November 23 Jumada al-Awaal Monday 05:34 06:55 11:42 14:39 16:21 17:43
26 November 24 Jumada al-Awaal Tuesday 05:35 06:57 11:42 14:38 16:21 17:43
27 November 25 Jumada al-Awaal Wednesday 05:36 06:58 11:42 14:38 16:20 17:42
28 November 26 Jumada al-Awaal Thursday 05:37 06:59 11:43 14:37 16:20 17:42
29 November 27 Jumada al-Awaal Friday 05:38 07:00 11:43 14:37 16:19 17:42
30 November 28 Jumada al-Awaal Saturday 05:39 07:01 11:43 14:36 16:19 17:41