Saryozek, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:57 05:32 12:57 18:04 20:16 21:51
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:59 05:33 12:57 18:03 20:15 21:49
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:01 05:34 12:57 18:03 20:14 21:47
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:02 05:36 12:57 18:02 20:12 21:45
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:04 05:37 12:57 18:01 20:11 21:44
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:05 05:38 12:57 18:00 20:10 21:42
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:07 05:39 12:57 17:59 20:08 21:40
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:09 05:40 12:57 17:58 20:07 21:38
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:10 05:41 12:57 17:57 20:05 21:36
10 August 1 Muharram Tuesday 04:12 05:42 12:56 17:56 20:04 21:34
11 August 2 Muharram Wednesday 04:14 05:44 12:56 17:55 20:03 21:32
12 August 3 Muharram Thursday 04:15 05:45 12:56 17:54 20:01 21:30
13 August 4 Muharram Friday 04:17 05:46 12:56 17:53 20:00 21:28
14 August 5 Muharram Saturday 04:18 05:47 12:56 17:52 19:58 21:26
15 August 6 Muharram Sunday 04:20 05:48 12:56 17:51 19:56 21:24
16 August 7 Muharram Monday 04:22 05:49 12:55 17:50 19:55 21:22
17 August 8 Muharram Tuesday 04:23 05:50 12:55 17:49 19:53 21:20
18 August 9 Muharram Wednesday 04:25 05:52 12:55 17:48 19:52 21:18
19 August 10 Muharram Thursday 04:26 05:53 12:55 17:47 19:50 21:16
20 August 11 Muharram Friday 04:28 05:54 12:55 17:46 19:48 21:14
21 August 12 Muharram Saturday 04:30 05:55 12:54 17:44 19:47 21:12
22 August 13 Muharram Sunday 04:31 05:56 12:54 17:43 19:45 21:10
23 August 14 Muharram Monday 04:33 05:57 12:54 17:42 19:43 21:08
24 August 15 Muharram Tuesday 04:34 05:59 12:53 17:41 19:42 21:06
25 August 16 Muharram Wednesday 04:36 06:00 12:53 17:40 19:40 21:04
26 August 17 Muharram Thursday 04:37 06:01 12:53 17:38 19:38 21:02
27 August 18 Muharram Friday 04:39 06:02 12:53 17:37 19:37 21:00
28 August 19 Muharram Saturday 04:40 06:03 12:52 17:36 19:35 20:58
29 August 20 Muharram Sunday 04:42 06:04 12:52 17:34 19:33 20:55
30 August 21 Muharram Monday 04:43 06:05 12:52 17:33 19:31 20:53
31 August 22 Muharram Tuesday 04:45 06:07 12:51 17:32 19:30 20:51