Saryozek, September 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 23 Muharram Wednesday 04:46 06:08 12:51 17:30 19:28 20:49
2 September 24 Muharram Thursday 04:48 06:09 12:51 17:29 19:26 20:47
3 September 25 Muharram Friday 04:49 06:10 12:50 17:27 19:24 20:45
4 September 26 Muharram Saturday 04:50 06:11 12:50 17:26 19:22 20:43
5 September 27 Muharram Sunday 04:52 06:12 12:50 17:25 19:20 20:41
6 September 28 Muharram Monday 04:53 06:14 12:49 17:23 19:19 20:39
7 September 29 Muharram Tuesday 04:55 06:15 12:49 17:22 19:17 20:37
8 September 30 Muharram Wednesday 04:56 06:16 12:49 17:20 19:15 20:35
9 September 1 Safar Thursday 04:57 06:17 12:48 17:19 19:13 20:33
10 September 2 Safar Friday 04:59 06:18 12:48 17:17 19:11 20:30
11 September 3 Safar Saturday 05:00 06:19 12:48 17:16 19:09 20:28
12 September 4 Safar Sunday 05:02 06:20 12:47 17:14 19:08 20:26
13 September 5 Safar Monday 05:03 06:22 12:47 17:13 19:06 20:24
14 September 6 Safar Tuesday 05:04 06:23 12:47 17:11 19:04 20:22
15 September 7 Safar Wednesday 05:06 06:24 12:46 17:10 19:02 20:20
16 September 8 Safar Thursday 05:07 06:25 12:46 17:08 19:00 20:18
17 September 9 Safar Friday 05:08 06:26 12:46 17:07 18:58 20:16
18 September 10 Safar Saturday 05:10 06:27 12:45 17:05 18:56 20:14
19 September 11 Safar Sunday 05:11 06:29 12:45 17:03 18:54 20:12
20 September 12 Safar Monday 05:12 06:30 12:45 17:02 18:53 20:10
21 September 13 Safar Tuesday 05:13 06:31 12:44 17:00 18:51 20:08
22 September 14 Safar Wednesday 05:15 06:32 12:44 16:59 18:49 20:06
23 September 15 Safar Thursday 05:16 06:33 12:43 16:57 18:47 20:04
24 September 16 Safar Friday 05:17 06:34 12:43 16:55 18:45 20:02
25 September 17 Safar Saturday 05:19 06:36 12:43 16:54 18:43 20:00
26 September 18 Safar Sunday 05:20 06:37 12:42 16:52 18:41 19:58
27 September 19 Safar Monday 05:21 06:38 12:42 16:51 18:39 19:56
28 September 20 Safar Tuesday 05:22 06:39 12:42 16:49 18:38 19:54
29 September 21 Safar Wednesday 05:24 06:40 12:41 16:47 18:36 19:52
30 September 22 Safar Thursday 05:25 06:42 12:41 16:46 18:34 19:51