Saryozek, January 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 19 Jumada al-Akhir Monday 06:57 08:21 12:55 15:40 17:22 18:47
2 January 20 Jumada al-Akhir Tuesday 06:57 08:21 12:55 15:40 17:23 18:48
3 January 21 Jumada al-Akhir Wednesday 06:57 08:21 12:56 15:41 17:24 18:48
4 January 22 Jumada al-Akhir Thursday 06:57 08:21 12:56 15:42 17:25 18:49
5 January 23 Jumada al-Akhir Friday 06:57 08:21 12:56 15:43 17:26 18:50
6 January 24 Jumada al-Akhir Saturday 06:57 08:21 12:57 15:44 17:27 18:51
7 January 25 Jumada al-Akhir Sunday 06:57 08:21 12:57 15:45 17:28 18:52
8 January 26 Jumada al-Akhir Monday 06:57 08:21 12:58 15:46 17:29 18:53
9 January 27 Jumada al-Akhir Tuesday 06:57 08:20 12:58 15:48 17:30 18:54
10 January 28 Jumada al-Akhir Wednesday 06:56 08:20 12:59 15:49 17:31 18:55
11 January 29 Jumada al-Akhir Thursday 06:56 08:20 12:59 15:50 17:33 18:56
12 January 1 Rajab Friday 06:56 08:19 12:59 15:51 17:34 18:57
13 January 2 Rajab Saturday 06:56 08:19 13:00 15:52 17:35 18:58
14 January 3 Rajab Sunday 06:55 08:18 13:00 15:53 17:36 18:59
15 January 4 Rajab Monday 06:55 08:18 13:00 15:54 17:37 19:00
16 January 5 Rajab Tuesday 06:55 08:17 13:01 15:56 17:39 19:01
17 January 6 Rajab Wednesday 06:54 08:17 13:01 15:57 17:40 19:02
18 January 7 Rajab Thursday 06:54 08:16 13:01 15:58 17:41 19:03
19 January 8 Rajab Friday 06:53 08:16 13:02 15:59 17:42 19:05
20 January 9 Rajab Saturday 06:53 08:15 13:02 16:01 17:44 19:06
21 January 10 Rajab Sunday 06:52 08:14 13:02 16:02 17:45 19:07
22 January 11 Rajab Monday 06:52 08:13 13:03 16:03 17:46 19:08
23 January 12 Rajab Tuesday 06:51 08:13 13:03 16:05 17:48 19:09
24 January 13 Rajab Wednesday 06:51 08:12 13:03 16:06 17:49 19:10
25 January 14 Rajab Thursday 06:50 08:11 13:03 16:07 17:50 19:11
26 January 15 Rajab Friday 06:49 08:10 13:04 16:09 17:52 19:13
27 January 16 Rajab Saturday 06:48 08:09 13:04 16:10 17:53 19:14
28 January 17 Rajab Sunday 06:48 08:08 13:04 16:11 17:55 19:15
29 January 18 Rajab Monday 06:47 08:07 13:04 16:13 17:56 19:16
30 January 19 Rajab Tuesday 06:46 08:06 13:04 16:14 17:57 19:17
31 January 20 Rajab Wednesday 06:45 08:05 13:05 16:15 17:59 19:19