Saryozek, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 03:57 05:32 12:57 18:04 20:16 21:51
2 August 26 Muharram Friday 03:58 05:33 12:57 18:04 20:15 21:49
3 August 27 Muharram Saturday 04:00 05:34 12:57 18:03 20:14 21:48
4 August 28 Muharram Sunday 04:02 05:35 12:57 18:02 20:13 21:46
5 August 29 Muharram Monday 04:03 05:36 12:57 18:01 20:11 21:44
6 August 30 Muharram Tuesday 04:05 05:38 12:57 18:00 20:10 21:42
7 August 1 Safar Wednesday 04:07 05:39 12:57 17:59 20:09 21:40
8 August 2 Safar Thursday 04:08 05:40 12:57 17:59 20:07 21:38
9 August 3 Safar Friday 04:10 05:41 12:57 17:58 20:06 21:36
10 August 4 Safar Saturday 04:12 05:42 12:57 17:57 20:04 21:35
11 August 5 Safar Sunday 04:13 05:43 12:56 17:56 20:03 21:33
12 August 6 Safar Monday 04:15 05:44 12:56 17:55 20:01 21:31
13 August 7 Safar Tuesday 04:16 05:46 12:56 17:54 20:00 21:29
14 August 8 Safar Wednesday 04:18 05:47 12:56 17:53 19:58 21:27
15 August 9 Safar Thursday 04:20 05:48 12:56 17:52 19:57 21:25
16 August 10 Safar Friday 04:21 05:49 12:55 17:50 19:55 21:23
17 August 11 Safar Saturday 04:23 05:50 12:55 17:49 19:54 21:21
18 August 12 Safar Sunday 04:24 05:51 12:55 17:48 19:52 21:19
19 August 13 Safar Monday 04:26 05:52 12:55 17:47 19:50 21:17
20 August 14 Safar Tuesday 04:28 05:54 12:55 17:46 19:49 21:15
21 August 15 Safar Wednesday 04:29 05:55 12:54 17:45 19:47 21:13
22 August 16 Safar Thursday 04:31 05:56 12:54 17:44 19:46 21:10
23 August 17 Safar Friday 04:32 05:57 12:54 17:42 19:44 21:08
24 August 18 Safar Saturday 04:34 05:58 12:54 17:41 19:42 21:06
25 August 19 Safar Sunday 04:35 05:59 12:53 17:40 19:40 21:04
26 August 20 Safar Monday 04:37 06:01 12:53 17:39 19:39 21:02
27 August 21 Safar Tuesday 04:38 06:02 12:53 17:37 19:37 21:00
28 August 22 Safar Wednesday 04:40 06:03 12:52 17:36 19:35 20:58
29 August 23 Safar Thursday 04:41 06:04 12:52 17:35 19:33 20:56
30 August 24 Safar Friday 04:43 06:05 12:52 17:33 19:32 20:54
31 August 25 Safar Saturday 04:44 06:06 12:52 17:32 19:30 20:52