Usharal, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 03:34 05:15 12:46 17:55 20:09 21:50
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 03:36 05:16 12:46 17:54 20:08 21:48
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 03:38 05:17 12:45 17:53 20:07 21:46
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 03:40 05:19 12:45 17:52 20:05 21:44
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 03:42 05:20 12:45 17:51 20:04 21:42
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 03:44 05:21 12:45 17:50 20:03 21:40
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 03:45 05:22 12:45 17:50 20:01 21:38
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 03:47 05:24 12:45 17:49 20:00 21:35
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 03:49 05:25 12:45 17:48 19:58 21:33
10 August 1 Muharram Tuesday 03:51 05:26 12:45 17:47 19:57 21:31
11 August 2 Muharram Wednesday 03:53 05:27 12:44 17:45 19:55 21:29
12 August 3 Muharram Thursday 03:55 05:29 12:44 17:44 19:53 21:27
13 August 4 Muharram Friday 03:56 05:30 12:44 17:43 19:52 21:25
14 August 5 Muharram Saturday 03:58 05:31 12:44 17:42 19:50 21:23
15 August 6 Muharram Sunday 04:00 05:32 12:44 17:41 19:48 21:21
16 August 7 Muharram Monday 04:02 05:34 12:44 17:40 19:47 21:18
17 August 8 Muharram Tuesday 04:03 05:35 12:43 17:39 19:45 21:16
18 August 9 Muharram Wednesday 04:05 05:36 12:43 17:38 19:43 21:14
19 August 10 Muharram Thursday 04:07 05:37 12:43 17:36 19:42 21:12
20 August 11 Muharram Friday 04:09 05:39 12:43 17:35 19:40 21:10
21 August 12 Muharram Saturday 04:10 05:40 12:42 17:34 19:38 21:07
22 August 13 Muharram Sunday 04:12 05:41 12:42 17:33 19:36 21:05
23 August 14 Muharram Monday 04:14 05:42 12:42 17:31 19:35 21:03
24 August 15 Muharram Tuesday 04:15 05:44 12:42 17:30 19:33 21:01
25 August 16 Muharram Wednesday 04:17 05:45 12:41 17:29 19:31 20:59
26 August 17 Muharram Thursday 04:19 05:46 12:41 17:27 19:29 20:56
27 August 18 Muharram Friday 04:20 05:47 12:41 17:26 19:27 20:54
28 August 19 Muharram Saturday 04:22 05:49 12:40 17:24 19:26 20:52
29 August 20 Muharram Sunday 04:24 05:50 12:40 17:23 19:24 20:50
30 August 21 Muharram Monday 04:25 05:51 12:40 17:22 19:22 20:47
31 August 22 Muharram Tuesday 04:27 05:52 12:40 17:20 19:20 20:45