Usharal, August 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 14 Muharram Tuesday 03:34 05:15 12:46 17:55 20:10 21:50
2 August 15 Muharram Wednesday 03:36 05:16 12:46 17:54 20:08 21:48
3 August 16 Muharram Thursday 03:38 05:17 12:45 17:53 20:07 21:46
4 August 17 Muharram Friday 03:40 05:18 12:45 17:53 20:06 21:44
5 August 18 Muharram Saturday 03:41 05:20 12:45 17:52 20:04 21:42
6 August 19 Muharram Sunday 03:43 05:21 12:45 17:51 20:03 21:40
7 August 20 Muharram Monday 03:45 05:22 12:45 17:50 20:01 21:38
8 August 21 Muharram Tuesday 03:47 05:23 12:45 17:49 20:00 21:36
9 August 22 Muharram Wednesday 03:49 05:24 12:45 17:48 19:58 21:34
10 August 23 Muharram Thursday 03:50 05:26 12:45 17:47 19:57 21:32
11 August 24 Muharram Friday 03:52 05:27 12:44 17:46 19:55 21:30
12 August 25 Muharram Saturday 03:54 05:28 12:44 17:45 19:54 21:28
13 August 26 Muharram Sunday 03:56 05:29 12:44 17:44 19:52 21:25
14 August 27 Muharram Monday 03:58 05:31 12:44 17:42 19:51 21:23
15 August 28 Muharram Tuesday 03:59 05:32 12:44 17:41 19:49 21:21
16 August 29 Muharram Wednesday 04:01 05:33 12:44 17:40 19:47 21:19
17 August 30 Muharram Thursday 04:03 05:34 12:43 17:39 19:46 21:17
18 August 1 Safar Friday 04:05 05:36 12:43 17:38 19:44 21:15
19 August 2 Safar Saturday 04:06 05:37 12:43 17:37 19:42 21:12
20 August 3 Safar Sunday 04:08 05:38 12:43 17:35 19:40 21:10
21 August 4 Safar Monday 04:10 05:39 12:42 17:34 19:39 21:08
22 August 5 Safar Tuesday 04:12 05:41 12:42 17:33 19:37 21:06
23 August 6 Safar Wednesday 04:13 05:42 12:42 17:32 19:35 21:04
24 August 7 Safar Thursday 04:15 05:43 12:42 17:30 19:33 21:01
25 August 8 Safar Friday 04:17 05:45 12:41 17:29 19:32 20:59
26 August 9 Safar Saturday 04:18 05:46 12:41 17:28 19:30 20:57
27 August 10 Safar Sunday 04:20 05:47 12:41 17:26 19:28 20:55
28 August 11 Safar Monday 04:22 05:48 12:41 17:25 19:26 20:52
29 August 12 Safar Tuesday 04:23 05:50 12:40 17:23 19:24 20:50
30 August 13 Safar Wednesday 04:25 05:51 12:40 17:22 19:22 20:48
31 August 14 Safar Thursday 04:27 05:52 12:40 17:21 19:20 20:46