Kulsary, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 04:17 06:00 13:33 18:44 21:00 22:43
2 August 26 Muharram Friday 04:19 06:02 13:33 18:43 20:59 22:41
3 August 27 Muharram Saturday 04:21 06:03 13:33 18:42 20:57 22:39
4 August 28 Muharram Sunday 04:23 06:04 13:33 18:41 20:56 22:37
5 August 29 Muharram Monday 04:25 06:05 13:33 18:40 20:54 22:35
6 August 30 Muharram Tuesday 04:26 06:07 13:33 18:39 20:53 22:32
7 August 1 Safar Wednesday 04:28 06:08 13:33 18:38 20:51 22:30
8 August 2 Safar Thursday 04:30 06:09 13:33 18:37 20:50 22:28
9 August 3 Safar Friday 04:32 06:10 13:33 18:36 20:48 22:26
10 August 4 Safar Saturday 04:34 06:12 13:32 18:35 20:47 22:24
11 August 5 Safar Sunday 04:36 06:13 13:32 18:34 20:45 22:21
12 August 6 Safar Monday 04:38 06:14 13:32 18:33 20:43 22:19
13 August 7 Safar Tuesday 04:40 06:15 13:32 18:32 20:42 22:17
14 August 8 Safar Wednesday 04:42 06:17 13:32 18:31 20:40 22:15
15 August 9 Safar Thursday 04:43 06:18 13:32 18:30 20:38 22:13
16 August 10 Safar Friday 04:45 06:19 13:31 18:29 20:37 22:10
17 August 11 Safar Saturday 04:47 06:21 13:31 18:27 20:35 22:08
18 August 12 Safar Sunday 04:49 06:22 13:31 18:26 20:33 22:06
19 August 13 Safar Monday 04:51 06:23 13:31 18:25 20:31 22:04
20 August 14 Safar Tuesday 04:53 06:25 13:30 18:24 20:30 22:01
21 August 15 Safar Wednesday 04:54 06:26 13:30 18:22 20:28 21:59
22 August 16 Safar Thursday 04:56 06:27 13:30 18:21 20:26 21:57
23 August 17 Safar Friday 04:58 06:28 13:30 18:20 20:24 21:54
24 August 18 Safar Saturday 05:00 06:30 13:29 18:18 20:22 21:52
25 August 19 Safar Sunday 05:02 06:31 13:29 18:17 20:21 21:50
26 August 20 Safar Monday 05:03 06:32 13:29 18:16 20:19 21:47
27 August 21 Safar Tuesday 05:05 06:34 13:29 18:14 20:17 21:45
28 August 22 Safar Wednesday 05:07 06:35 13:28 18:13 20:15 21:43
29 August 23 Safar Thursday 05:08 06:36 13:28 18:11 20:13 21:41
30 August 24 Safar Friday 05:10 06:38 13:28 18:10 20:11 21:38
31 August 25 Safar Saturday 05:12 06:39 13:27 18:08 20:09 21:36