Kulsary, September 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 26 Safar Sunday 05:13 06:40 13:27 18:07 20:07 21:34
2 September 27 Safar Monday 05:15 06:41 13:27 18:05 20:05 21:31
3 September 28 Safar Tuesday 05:17 06:43 13:26 18:04 20:03 21:29
4 September 29 Safar Wednesday 05:18 06:44 13:26 18:02 20:01 21:27
5 September 1 Rabi al-Awaal Thursday 05:20 06:45 13:26 18:01 19:59 21:25
6 September 2 Rabi al-Awaal Friday 05:22 06:47 13:25 17:59 19:57 21:22
7 September 3 Rabi al-Awaal Saturday 05:23 06:48 13:25 17:58 19:56 21:20
8 September 4 Rabi al-Awaal Sunday 05:25 06:49 13:25 17:56 19:54 21:18
9 September 5 Rabi al-Awaal Monday 05:26 06:51 13:24 17:54 19:52 21:15
10 September 6 Rabi al-Awaal Tuesday 05:28 06:52 13:24 17:53 19:50 21:13
11 September 7 Rabi al-Awaal Wednesday 05:29 06:53 13:24 17:51 19:48 21:11
12 September 8 Rabi al-Awaal Thursday 05:31 06:54 13:23 17:50 19:46 21:09
13 September 9 Rabi al-Awaal Friday 05:33 06:56 13:23 17:48 19:44 21:06
14 September 10 Rabi al-Awaal Saturday 05:34 06:57 13:23 17:46 19:42 21:04
15 September 11 Rabi al-Awaal Sunday 05:36 06:58 13:22 17:45 19:39 21:02
16 September 12 Rabi al-Awaal Monday 05:37 07:00 13:22 17:43 19:37 21:00
17 September 13 Rabi al-Awaal Tuesday 05:39 07:01 13:22 17:41 19:35 20:58
18 September 14 Rabi al-Awaal Wednesday 05:40 07:02 13:21 17:40 19:33 20:55
19 September 15 Rabi al-Awaal Thursday 05:42 07:04 13:21 17:38 19:31 20:53
20 September 16 Rabi al-Awaal Friday 05:43 07:05 13:21 17:36 19:29 20:51
21 September 17 Rabi al-Awaal Saturday 05:45 07:06 13:20 17:34 19:27 20:49
22 September 18 Rabi al-Awaal Sunday 05:46 07:07 13:20 17:33 19:25 20:47
23 September 19 Rabi al-Awaal Monday 05:47 07:09 13:19 17:31 19:23 20:44
24 September 20 Rabi al-Awaal Tuesday 05:49 07:10 13:19 17:29 19:21 20:42
25 September 21 Rabi al-Awaal Wednesday 05:50 07:11 13:19 17:28 19:19 20:40
26 September 22 Rabi al-Awaal Thursday 05:52 07:13 13:18 17:26 19:17 20:38
27 September 23 Rabi al-Awaal Friday 05:53 07:14 13:18 17:24 19:15 20:36
28 September 24 Rabi al-Awaal Saturday 05:55 07:15 13:18 17:22 19:13 20:34
29 September 25 Rabi al-Awaal Sunday 05:56 07:17 13:17 17:21 19:11 20:32
30 September 26 Rabi al-Awaal Monday 05:57 07:18 13:17 17:19 19:09 20:30