Miyaly, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:08 06:37 13:30 18:09 20:12 21:40
2 September 14 Muharram Wednesday 05:10 06:38 13:29 18:08 20:10 21:38
3 September 15 Muharram Thursday 05:12 06:40 13:29 18:06 20:08 21:35
4 September 16 Muharram Friday 05:13 06:41 13:29 18:04 20:06 21:33
5 September 17 Muharram Saturday 05:15 06:42 13:28 18:03 20:03 21:30
6 September 18 Muharram Sunday 05:17 06:44 13:28 18:01 20:01 21:28
7 September 19 Muharram Monday 05:19 06:45 13:28 17:59 19:59 21:26
8 September 20 Muharram Tuesday 05:21 06:47 13:27 17:58 19:57 21:23
9 September 21 Muharram Wednesday 05:22 06:48 13:27 17:56 19:55 21:21
10 September 22 Muharram Thursday 05:24 06:50 13:27 17:54 19:53 21:18
11 September 23 Muharram Friday 05:26 06:51 13:26 17:52 19:51 21:16
12 September 24 Muharram Saturday 05:27 06:52 13:26 17:51 19:49 21:13
13 September 25 Muharram Sunday 05:29 06:54 13:26 17:49 19:47 21:11
14 September 26 Muharram Monday 05:31 06:55 13:25 17:47 19:44 21:09
15 September 27 Muharram Tuesday 05:32 06:57 13:25 17:45 19:42 21:06
16 September 28 Muharram Wednesday 05:34 06:58 13:25 17:44 19:40 21:04
17 September 29 Muharram Thursday 05:36 06:59 13:24 17:42 19:38 21:02
18 September 30 Muharram Friday 05:37 07:01 13:24 17:40 19:36 20:59
19 September 1 Safar Saturday 05:39 07:02 13:23 17:38 19:34 20:57
20 September 2 Safar Sunday 05:41 07:04 13:23 17:37 19:32 20:55
21 September 3 Safar Monday 05:42 07:05 13:23 17:35 19:29 20:52
22 September 4 Safar Tuesday 05:44 07:07 13:22 17:33 19:27 20:50
23 September 5 Safar Wednesday 05:45 07:08 13:22 17:31 19:25 20:48
24 September 6 Safar Thursday 05:47 07:09 13:22 17:29 19:23 20:45
25 September 7 Safar Friday 05:49 07:11 13:21 17:27 19:21 20:43
26 September 8 Safar Saturday 05:50 07:12 13:21 17:26 19:19 20:41
27 September 9 Safar Sunday 05:52 07:14 13:21 17:24 19:17 20:39
28 September 10 Safar Monday 05:53 07:15 13:20 17:22 19:15 20:36
29 September 11 Safar Tuesday 05:55 07:17 13:20 17:20 19:12 20:34
30 September 12 Safar Wednesday 05:56 07:18 13:20 17:18 19:10 20:32