Miyaly, November 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 17 Rabi al-Akhir Wednesday 06:42 08:06 13:13 16:23 18:10 19:34
2 November 18 Rabi al-Akhir Thursday 06:44 08:08 13:13 16:21 18:08 19:32
3 November 19 Rabi al-Akhir Friday 06:45 08:09 13:13 16:20 18:06 19:31
4 November 20 Rabi al-Akhir Saturday 06:47 08:11 13:13 16:18 18:05 19:29
5 November 21 Rabi al-Akhir Sunday 06:48 08:13 13:13 16:17 18:03 19:28
6 November 22 Rabi al-Akhir Monday 06:49 08:14 13:13 16:15 18:02 19:27
7 November 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:51 08:16 13:13 16:14 18:00 19:25
8 November 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:52 08:17 13:14 16:13 17:59 19:24
9 November 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:54 08:19 13:14 16:11 17:57 19:23
10 November 26 Rabi al-Akhir Friday 06:55 08:21 13:14 16:10 17:56 19:22
11 November 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:56 08:22 13:14 16:09 17:55 19:21
12 November 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:58 08:24 13:14 16:07 17:53 19:19
13 November 29 Rabi al-Akhir Monday 06:59 08:25 13:14 16:06 17:52 19:18
14 November 1 Jumada al-Awaal Tuesday 07:00 08:27 13:14 16:05 17:51 19:17
15 November 2 Jumada al-Awaal Wednesday 07:02 08:28 13:14 16:04 17:50 19:16
16 November 3 Jumada al-Awaal Thursday 07:03 08:30 13:15 16:03 17:48 19:15
17 November 4 Jumada al-Awaal Friday 07:04 08:32 13:15 16:02 17:47 19:14
18 November 5 Jumada al-Awaal Saturday 07:06 08:33 13:15 16:01 17:46 19:14
19 November 6 Jumada al-Awaal Sunday 07:07 08:35 13:15 15:59 17:45 19:13
20 November 7 Jumada al-Awaal Monday 07:08 08:36 13:15 15:59 17:44 19:12
21 November 8 Jumada al-Awaal Tuesday 07:10 08:38 13:16 15:58 17:43 19:11
22 November 9 Jumada al-Awaal Wednesday 07:11 08:39 13:16 15:57 17:42 19:10
23 November 10 Jumada al-Awaal Thursday 07:12 08:41 13:16 15:56 17:41 19:10
24 November 11 Jumada al-Awaal Friday 07:13 08:42 13:16 15:55 17:40 19:09
25 November 12 Jumada al-Awaal Saturday 07:14 08:43 13:17 15:54 17:40 19:09
26 November 13 Jumada al-Awaal Sunday 07:16 08:45 13:17 15:53 17:39 19:08
27 November 14 Jumada al-Awaal Monday 07:17 08:46 13:17 15:53 17:38 19:07
28 November 15 Jumada al-Awaal Tuesday 07:18 08:48 13:18 15:52 17:37 19:07
29 November 16 Jumada al-Awaal Wednesday 07:19 08:49 13:18 15:51 17:37 19:07
30 November 17 Jumada al-Awaal Thursday 07:20 08:50 13:18 15:51 17:36 19:06