Oskemen, August 2024

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 25 Muharram Thursday 01:59 03:54 11:41 16:56 19:17 21:11
2 August 26 Muharram Friday 02:01 03:55 11:41 16:55 19:16 21:09
3 August 27 Muharram Saturday 02:04 03:56 11:41 16:54 19:14 21:06
4 August 28 Muharram Sunday 02:06 03:58 11:41 16:53 19:13 21:04
5 August 29 Muharram Monday 02:09 03:59 11:41 16:52 19:11 21:01
6 August 30 Muharram Tuesday 02:11 04:01 11:40 16:51 19:09 20:59
7 August 1 Safar Wednesday 02:13 04:02 11:40 16:50 19:08 20:56
8 August 2 Safar Thursday 02:16 04:04 11:40 16:49 19:06 20:53
9 August 3 Safar Friday 02:18 04:05 11:40 16:47 19:04 20:51
10 August 4 Safar Saturday 02:20 04:07 11:40 16:46 19:03 20:48
11 August 5 Safar Sunday 02:23 04:08 11:40 16:45 19:01 20:46
12 August 6 Safar Monday 02:25 04:09 11:40 16:44 18:59 20:43
13 August 7 Safar Tuesday 02:27 04:11 11:39 16:43 18:57 20:40
14 August 8 Safar Wednesday 02:30 04:12 11:39 16:41 18:55 20:38
15 August 9 Safar Thursday 02:32 04:14 11:39 16:40 18:53 20:35
16 August 10 Safar Friday 02:34 04:15 11:39 16:39 18:52 20:32
17 August 11 Safar Saturday 02:36 04:17 11:39 16:37 18:50 20:30
18 August 12 Safar Sunday 02:38 04:18 11:38 16:36 18:48 20:27
19 August 13 Safar Monday 02:41 04:20 11:38 16:35 18:46 20:24
20 August 14 Safar Tuesday 02:43 04:21 11:38 16:33 18:44 20:22
21 August 15 Safar Wednesday 02:45 04:23 11:38 16:32 18:42 20:19
22 August 16 Safar Thursday 02:47 04:24 11:37 16:30 18:40 20:17
23 August 17 Safar Friday 02:49 04:26 11:37 16:29 18:38 20:14
24 August 18 Safar Saturday 02:51 04:27 11:37 16:27 18:36 20:11
25 August 19 Safar Sunday 02:53 04:29 11:37 16:26 18:34 20:09
26 August 20 Safar Monday 02:55 04:30 11:36 16:24 18:32 20:06
27 August 21 Safar Tuesday 02:57 04:32 11:36 16:23 18:30 20:04
28 August 22 Safar Wednesday 03:00 04:33 11:36 16:21 18:28 20:01
29 August 23 Safar Thursday 03:02 04:35 11:36 16:20 18:26 19:58
30 August 24 Safar Friday 03:04 04:36 11:35 16:18 18:23 19:56
31 August 25 Safar Saturday 03:06 04:38 11:35 16:17 18:21 19:53