Ridder, January 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 January 23 Rabi al-Akhir Tuesday 06:46 08:21 12:34 14:52 16:38 18:13
2 January 24 Rabi al-Akhir Wednesday 06:46 08:21 12:35 14:53 16:39 18:14
3 January 25 Rabi al-Akhir Thursday 06:46 08:21 12:35 14:54 16:40 18:15
4 January 26 Rabi al-Akhir Friday 06:46 08:21 12:36 14:55 16:41 18:16
5 January 27 Rabi al-Akhir Saturday 06:46 08:21 12:36 14:56 16:42 18:17
6 January 28 Rabi al-Akhir Sunday 06:46 08:20 12:37 14:57 16:43 18:18
7 January 29 Rabi al-Akhir Monday 06:45 08:20 12:37 14:58 16:44 18:19
8 January 1 Jumada al-Awaal Tuesday 06:45 08:20 12:37 14:59 16:46 18:20
9 January 2 Jumada al-Awaal Wednesday 06:45 08:19 12:38 15:01 16:47 18:21
10 January 3 Jumada al-Awaal Thursday 06:45 08:19 12:38 15:02 16:48 18:22
11 January 4 Jumada al-Awaal Friday 06:44 08:18 12:39 15:03 16:50 18:23
12 January 5 Jumada al-Awaal Saturday 06:44 08:18 12:39 15:05 16:51 18:24
13 January 6 Jumada al-Awaal Sunday 06:44 08:17 12:39 15:06 16:53 18:26
14 January 7 Jumada al-Awaal Monday 06:43 08:16 12:40 15:07 16:54 18:27
15 January 8 Jumada al-Awaal Tuesday 06:43 08:15 12:40 15:09 16:55 18:28
16 January 9 Jumada al-Awaal Wednesday 06:42 08:15 12:41 15:10 16:57 18:29
17 January 10 Jumada al-Awaal Thursday 06:42 08:14 12:41 15:12 16:58 18:31
18 January 11 Jumada al-Awaal Friday 06:41 08:13 12:41 15:13 17:00 18:32
19 January 12 Jumada al-Awaal Saturday 06:40 08:12 12:42 15:15 17:02 18:33
20 January 13 Jumada al-Awaal Sunday 06:40 08:11 12:42 15:16 17:03 18:35
21 January 14 Jumada al-Awaal Monday 06:39 08:10 12:42 15:18 17:05 18:36
22 January 15 Jumada al-Awaal Tuesday 06:38 08:09 12:42 15:19 17:06 18:37
23 January 16 Jumada al-Awaal Wednesday 06:37 08:08 12:43 15:21 17:08 18:39
24 January 17 Jumada al-Awaal Thursday 06:36 08:07 12:43 15:22 17:10 18:40
25 January 18 Jumada al-Awaal Friday 06:35 08:06 12:43 15:24 17:11 18:41
26 January 19 Jumada al-Awaal Saturday 06:34 08:04 12:43 15:26 17:13 18:43
27 January 20 Jumada al-Awaal Sunday 06:33 08:03 12:44 15:27 17:15 18:44
28 January 21 Jumada al-Awaal Monday 06:32 08:02 12:44 15:29 17:16 18:46
29 January 22 Jumada al-Awaal Tuesday 06:31 08:01 12:44 15:30 17:18 18:47
30 January 23 Jumada al-Awaal Wednesday 06:30 07:59 12:44 15:32 17:20 18:49
31 January 24 Jumada al-Awaal Thursday 06:29 07:58 12:44 15:34 17:21 18:50