Ridder, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 02:52 04:49 12:37 17:53 20:15 22:11
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 02:55 04:50 12:37 17:52 20:13 22:08
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 02:57 04:52 12:37 17:51 20:12 22:05
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 03:00 04:53 12:37 17:50 20:10 22:03
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 03:02 04:55 12:37 17:48 20:08 22:00
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 03:05 04:56 12:37 17:47 20:07 21:57
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 03:07 04:58 12:37 17:46 20:05 21:55
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 03:10 04:59 12:37 17:45 20:03 21:52
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 03:12 05:01 12:36 17:44 20:01 21:49
10 August 1 Muharram Tuesday 03:15 05:02 12:36 17:43 20:00 21:47
11 August 2 Muharram Wednesday 03:17 05:04 12:36 17:42 19:58 21:44
12 August 3 Muharram Thursday 03:19 05:05 12:36 17:40 19:56 21:41
13 August 4 Muharram Friday 03:22 05:07 12:36 17:39 19:54 21:39
14 August 5 Muharram Saturday 03:24 05:08 12:36 17:38 19:52 21:36
15 August 6 Muharram Sunday 03:26 05:10 12:35 17:36 19:50 21:33
16 August 7 Muharram Monday 03:29 05:11 12:35 17:35 19:49 21:31
17 August 8 Muharram Tuesday 03:31 05:13 12:35 17:34 19:47 21:28
18 August 9 Muharram Wednesday 03:33 05:14 12:35 17:32 19:45 21:25
19 August 10 Muharram Thursday 03:35 05:16 12:35 17:31 19:43 21:23
20 August 11 Muharram Friday 03:37 05:17 12:34 17:30 19:41 21:20
21 August 12 Muharram Saturday 03:40 05:19 12:34 17:28 19:39 21:17
22 August 13 Muharram Sunday 03:42 05:20 12:34 17:27 19:37 21:14
23 August 14 Muharram Monday 03:44 05:22 12:34 17:25 19:35 21:12
24 August 15 Muharram Tuesday 03:46 05:23 12:33 17:24 19:33 21:09
25 August 16 Muharram Wednesday 03:48 05:25 12:33 17:22 19:30 21:06
26 August 17 Muharram Thursday 03:50 05:26 12:33 17:21 19:28 21:04
27 August 18 Muharram Friday 03:52 05:28 12:32 17:19 19:26 21:01
28 August 19 Muharram Saturday 03:55 05:29 12:32 17:17 19:24 20:59
29 August 20 Muharram Sunday 03:57 05:31 12:32 17:16 19:22 20:56
30 August 21 Muharram Monday 03:59 05:32 12:32 17:14 19:20 20:53
31 August 22 Muharram Tuesday 04:01 05:34 12:31 17:13 19:18 20:51