Semey, November 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 November 6 Rabi al-Akhir Tuesday 05:57 07:24 12:28 15:32 17:20 18:47
2 November 7 Rabi al-Akhir Wednesday 05:59 07:26 12:28 15:31 17:19 18:46
3 November 8 Rabi al-Akhir Thursday 06:00 07:28 12:28 15:29 17:17 18:44
4 November 9 Rabi al-Akhir Friday 06:02 07:29 12:28 15:27 17:15 18:43
5 November 10 Rabi al-Akhir Saturday 06:03 07:31 12:28 15:26 17:14 18:41
6 November 11 Rabi al-Akhir Sunday 06:05 07:33 12:28 15:24 17:12 18:40
7 November 12 Rabi al-Akhir Monday 06:06 07:34 12:28 15:23 17:10 18:38
8 November 13 Rabi al-Akhir Tuesday 06:08 07:36 12:28 15:21 17:09 18:37
9 November 14 Rabi al-Akhir Wednesday 06:09 07:38 12:28 15:20 17:07 18:36
10 November 15 Rabi al-Akhir Thursday 06:11 07:39 12:28 15:19 17:06 18:35
11 November 16 Rabi al-Akhir Friday 06:12 07:41 12:28 15:17 17:04 18:33
12 November 17 Rabi al-Akhir Saturday 06:14 07:43 12:28 15:16 17:03 18:32
13 November 18 Rabi al-Akhir Sunday 06:15 07:44 12:28 15:15 17:02 18:31
14 November 19 Rabi al-Akhir Monday 06:16 07:46 12:28 15:13 17:00 18:30
15 November 20 Rabi al-Akhir Tuesday 06:18 07:48 12:29 15:12 16:59 18:29
16 November 21 Rabi al-Akhir Wednesday 06:19 07:49 12:29 15:11 16:58 18:28
17 November 22 Rabi al-Akhir Thursday 06:21 07:51 12:29 15:10 16:56 18:27
18 November 23 Rabi al-Akhir Friday 06:22 07:53 12:29 15:08 16:55 18:26
19 November 24 Rabi al-Akhir Saturday 06:23 07:54 12:29 15:07 16:54 18:25
20 November 25 Rabi al-Akhir Sunday 06:25 07:56 12:30 15:06 16:53 18:24
21 November 26 Rabi al-Akhir Monday 06:26 07:57 12:30 15:05 16:52 18:23
22 November 27 Rabi al-Akhir Tuesday 06:27 07:59 12:30 15:04 16:51 18:22
23 November 28 Rabi al-Akhir Wednesday 06:29 08:00 12:30 15:03 16:50 18:22
24 November 29 Rabi al-Akhir Thursday 06:30 08:02 12:31 15:02 16:49 18:21
25 November 1 Jumada al-Awaal Friday 06:31 08:03 12:31 15:02 16:48 18:20
26 November 2 Jumada al-Awaal Saturday 06:32 08:05 12:31 15:01 16:47 18:20
27 November 3 Jumada al-Awaal Sunday 06:34 08:06 12:32 15:00 16:46 18:19
28 November 4 Jumada al-Awaal Monday 06:35 08:08 12:32 14:59 16:46 18:19
29 November 5 Jumada al-Awaal Tuesday 06:36 08:09 12:32 14:59 16:45 18:18
30 November 6 Jumada al-Awaal Wednesday 06:37 08:11 12:33 14:58 16:44 18:18