Janatas, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 05:21 06:41 13:24 18:04 20:01 21:21
2 September 2 Muharram Monday 05:22 06:42 13:24 18:02 19:59 21:19
3 September 3 Muharram Tuesday 05:23 06:43 13:24 18:01 19:57 21:17
4 September 4 Muharram Wednesday 05:25 06:44 13:23 18:00 19:55 21:15
5 September 5 Muharram Thursday 05:26 06:46 13:23 17:58 19:53 21:13
6 September 6 Muharram Friday 05:27 06:47 13:23 17:57 19:52 21:11
7 September 7 Muharram Saturday 05:29 06:48 13:22 17:55 19:50 21:09
8 September 8 Muharram Sunday 05:30 06:49 13:22 17:54 19:48 21:07
9 September 9 Muharram Monday 05:32 06:50 13:21 17:52 19:46 21:05
10 September 10 Muharram Tuesday 05:33 06:51 13:21 17:51 19:44 21:03
11 September 11 Muharram Wednesday 05:34 06:52 13:21 17:50 19:43 21:01
12 September 12 Muharram Thursday 05:35 06:53 13:20 17:48 19:41 20:59
13 September 13 Muharram Friday 05:37 06:54 13:20 17:47 19:39 20:57
14 September 14 Muharram Saturday 05:38 06:56 13:20 17:45 19:37 20:55
15 September 15 Muharram Sunday 05:39 06:57 13:19 17:44 19:35 20:53
16 September 16 Muharram Monday 05:41 06:58 13:19 17:42 19:34 20:51
17 September 17 Muharram Tuesday 05:42 06:59 13:19 17:41 19:32 20:49
18 September 18 Muharram Wednesday 05:43 07:00 13:18 17:39 19:30 20:47
19 September 19 Muharram Thursday 05:44 07:01 13:18 17:38 19:28 20:45
20 September 20 Muharram Friday 05:46 07:02 13:18 17:36 19:26 20:43
21 September 21 Muharram Saturday 05:47 07:03 13:17 17:34 19:24 20:41
22 September 22 Muharram Sunday 05:48 07:04 13:17 17:33 19:23 20:39
23 September 23 Muharram Monday 05:49 07:06 13:17 17:31 19:21 20:37
24 September 24 Muharram Tuesday 05:51 07:07 13:16 17:30 19:19 20:35
25 September 25 Muharram Wednesday 05:52 07:08 13:16 17:28 19:17 20:33
26 September 26 Muharram Thursday 05:53 07:09 13:15 17:27 19:15 20:31
27 September 27 Muharram Friday 05:54 07:10 13:15 17:25 19:13 20:29
28 September 28 Muharram Saturday 05:56 07:11 13:15 17:23 19:12 20:27
29 September 29 Muharram Sunday 05:57 07:12 13:14 17:22 19:10 20:25
30 September 30 Muharram Monday 05:58 07:14 13:14 17:20 19:08 20:23