Janatas, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:22 06:42 13:24 18:03 19:59 21:19
2 September 14 Muharram Wednesday 05:23 06:43 13:24 18:01 19:57 21:17
3 September 15 Muharram Thursday 05:24 06:44 13:23 18:00 19:56 21:15
4 September 16 Muharram Friday 05:26 06:45 13:23 17:58 19:54 21:13
5 September 17 Muharram Saturday 05:27 06:46 13:23 17:57 19:52 21:11
6 September 18 Muharram Sunday 05:29 06:47 13:22 17:56 19:50 21:09
7 September 19 Muharram Monday 05:30 06:49 13:22 17:54 19:49 21:07
8 September 20 Muharram Tuesday 05:31 06:50 13:22 17:53 19:47 21:05
9 September 21 Muharram Wednesday 05:33 06:51 13:21 17:51 19:45 21:03
10 September 22 Muharram Thursday 05:34 06:52 13:21 17:50 19:43 21:01
11 September 23 Muharram Friday 05:35 06:53 13:21 17:48 19:41 20:59
12 September 24 Muharram Saturday 05:36 06:54 13:20 17:47 19:39 20:57
13 September 25 Muharram Sunday 05:38 06:55 13:20 17:45 19:38 20:55
14 September 26 Muharram Monday 05:39 06:56 13:19 17:44 19:36 20:53
15 September 27 Muharram Tuesday 05:40 06:58 13:19 17:42 19:34 20:51
16 September 28 Muharram Wednesday 05:42 06:59 13:19 17:41 19:32 20:49
17 September 29 Muharram Thursday 05:43 07:00 13:18 17:39 19:30 20:47
18 September 30 Muharram Friday 05:44 07:01 13:18 17:38 19:28 20:45
19 September 1 Safar Saturday 05:45 07:02 13:18 17:36 19:27 20:43
20 September 2 Safar Sunday 05:47 07:03 13:17 17:35 19:25 20:41
21 September 3 Safar Monday 05:48 07:04 13:17 17:33 19:23 20:39
22 September 4 Safar Tuesday 05:49 07:05 13:17 17:32 19:21 20:37
23 September 5 Safar Wednesday 05:50 07:06 13:16 17:30 19:19 20:35
24 September 6 Safar Thursday 05:52 07:08 13:16 17:29 19:17 20:33
25 September 7 Safar Friday 05:53 07:09 13:16 17:27 19:16 20:31
26 September 8 Safar Saturday 05:54 07:10 13:15 17:25 19:14 20:30
27 September 9 Safar Sunday 05:55 07:11 13:15 17:24 19:12 20:28
28 September 10 Safar Monday 05:56 07:12 13:15 17:22 19:10 20:26
29 September 11 Safar Tuesday 05:58 07:13 13:14 17:21 19:08 20:24
30 September 12 Safar Wednesday 05:59 07:14 13:14 17:19 19:07 20:22