Janatas, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:35 06:07 13:30 18:36 20:47 22:19
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:36 06:08 13:30 18:35 20:46 22:18
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:38 06:09 13:30 18:35 20:44 22:16
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:39 06:11 13:30 18:34 20:43 22:14
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:41 06:12 13:30 18:33 20:42 22:12
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:42 06:13 13:30 18:32 20:41 22:11
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:44 06:14 13:30 18:31 20:39 22:09
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:45 06:15 13:30 18:30 20:38 22:07
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:47 06:16 13:30 18:29 20:36 22:05
10 August 1 Muharram Tuesday 04:49 06:17 13:29 18:28 20:35 22:03
11 August 2 Muharram Wednesday 04:50 06:18 13:29 18:28 20:34 22:01
12 August 3 Muharram Thursday 04:52 06:19 13:29 18:27 20:32 21:59
13 August 4 Muharram Friday 04:53 06:20 13:29 18:26 20:31 21:58
14 August 5 Muharram Saturday 04:55 06:22 13:29 18:25 20:29 21:56
15 August 6 Muharram Sunday 04:56 06:23 13:28 18:23 20:28 21:54
16 August 7 Muharram Monday 04:58 06:24 13:28 18:22 20:26 21:52
17 August 8 Muharram Tuesday 04:59 06:25 13:28 18:21 20:25 21:50
18 August 9 Muharram Wednesday 05:01 06:26 13:28 18:20 20:23 21:48
19 August 10 Muharram Thursday 05:02 06:27 13:28 18:19 20:21 21:46
20 August 11 Muharram Friday 05:04 06:28 13:27 18:18 20:20 21:44
21 August 12 Muharram Saturday 05:05 06:29 13:27 18:17 20:18 21:42
22 August 13 Muharram Sunday 05:07 06:30 13:27 18:16 20:17 21:40
23 August 14 Muharram Monday 05:08 06:32 13:27 18:14 20:15 21:38
24 August 15 Muharram Tuesday 05:10 06:33 13:26 18:13 20:13 21:36
25 August 16 Muharram Wednesday 05:11 06:34 13:26 18:12 20:12 21:34
26 August 17 Muharram Thursday 05:13 06:35 13:26 18:11 20:10 21:32
27 August 18 Muharram Friday 05:14 06:36 13:26 18:09 20:08 21:30
28 August 19 Muharram Saturday 05:16 06:37 13:25 18:08 20:07 21:28
29 August 20 Muharram Sunday 05:17 06:38 13:25 18:07 20:05 21:26
30 August 21 Muharram Monday 05:18 06:39 13:25 18:06 20:03 21:24
31 August 22 Muharram Tuesday 05:20 06:41 13:24 18:04 20:01 21:22