Janatas, September 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 23 Muharram Wednesday 05:21 06:42 13:24 18:03 20:00 21:20
2 September 24 Muharram Thursday 05:23 06:43 13:24 18:02 19:58 21:18
3 September 25 Muharram Friday 05:24 06:44 13:23 18:00 19:56 21:16
4 September 26 Muharram Saturday 05:25 06:45 13:23 17:59 19:54 21:14
5 September 27 Muharram Sunday 05:27 06:46 13:23 17:57 19:53 21:12
6 September 28 Muharram Monday 05:28 06:47 13:22 17:56 19:51 21:10
7 September 29 Muharram Tuesday 05:30 06:48 13:22 17:55 19:49 21:08
8 September 30 Muharram Wednesday 05:31 06:49 13:22 17:53 19:47 21:06
9 September 1 Safar Thursday 05:32 06:51 13:21 17:52 19:45 21:04
10 September 2 Safar Friday 05:34 06:52 13:21 17:50 19:44 21:02
11 September 3 Safar Saturday 05:35 06:53 13:21 17:49 19:42 21:00
12 September 4 Safar Sunday 05:36 06:54 13:20 17:47 19:40 20:57
13 September 5 Safar Monday 05:37 06:55 13:20 17:46 19:38 20:55
14 September 6 Safar Tuesday 05:39 06:56 13:20 17:44 19:36 20:53
15 September 7 Safar Wednesday 05:40 06:57 13:19 17:43 19:34 20:51
16 September 8 Safar Thursday 05:41 06:58 13:19 17:41 19:33 20:49
17 September 9 Safar Friday 05:43 06:59 13:18 17:40 19:31 20:48
18 September 10 Safar Saturday 05:44 07:01 13:18 17:38 19:29 20:46
19 September 11 Safar Sunday 05:45 07:02 13:18 17:37 19:27 20:44
20 September 12 Safar Monday 05:46 07:03 13:17 17:35 19:25 20:42
21 September 13 Safar Tuesday 05:48 07:04 13:17 17:34 19:23 20:40
22 September 14 Safar Wednesday 05:49 07:05 13:17 17:32 19:22 20:38
23 September 15 Safar Thursday 05:50 07:06 13:16 17:31 19:20 20:36
24 September 16 Safar Friday 05:51 07:07 13:16 17:29 19:18 20:34
25 September 17 Safar Saturday 05:53 07:08 13:16 17:27 19:16 20:32
26 September 18 Safar Sunday 05:54 07:10 13:15 17:26 19:14 20:30
27 September 19 Safar Monday 05:55 07:11 13:15 17:24 19:12 20:28
28 September 20 Safar Tuesday 05:56 07:12 13:15 17:23 19:11 20:26
29 September 21 Safar Wednesday 05:57 07:13 13:14 17:21 19:09 20:24
30 September 22 Safar Thursday 05:59 07:14 13:14 17:20 19:07 20:23