Janatas, August 2022

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 3 Muharram Monday 04:34 06:07 13:30 18:36 20:47 22:20
2 August 4 Muharram Tuesday 04:36 06:08 13:30 18:35 20:46 22:18
3 August 5 Muharram Wednesday 04:37 06:09 13:30 18:35 20:45 22:16
4 August 6 Muharram Thursday 04:39 06:10 13:30 18:34 20:43 22:15
5 August 7 Muharram Friday 04:40 06:11 13:30 18:33 20:42 22:13
6 August 8 Muharram Saturday 04:42 06:12 13:30 18:32 20:41 22:11
7 August 9 Muharram Sunday 04:44 06:14 13:30 18:31 20:39 22:09
8 August 10 Muharram Monday 04:45 06:15 13:30 18:31 20:38 22:07
9 August 11 Muharram Tuesday 04:47 06:16 13:30 18:30 20:37 22:06
10 August 12 Muharram Wednesday 04:48 06:17 13:29 18:29 20:35 22:04
11 August 13 Muharram Thursday 04:50 06:18 13:29 18:28 20:34 22:02
12 August 14 Muharram Friday 04:51 06:19 13:29 18:27 20:32 22:00
13 August 15 Muharram Saturday 04:53 06:20 13:29 18:26 20:31 21:58
14 August 16 Muharram Sunday 04:54 06:21 13:29 18:25 20:30 21:56
15 August 17 Muharram Monday 04:56 06:22 13:29 18:24 20:28 21:54
16 August 18 Muharram Tuesday 04:57 06:24 13:28 18:23 20:26 21:52
17 August 19 Muharram Wednesday 04:59 06:25 13:28 18:22 20:25 21:50
18 August 20 Muharram Thursday 05:01 06:26 13:28 18:21 20:23 21:48
19 August 21 Muharram Friday 05:02 06:27 13:28 18:19 20:22 21:46
20 August 22 Muharram Saturday 05:04 06:28 13:27 18:18 20:20 21:44
21 August 23 Muharram Sunday 05:05 06:29 13:27 18:17 20:19 21:42
22 August 24 Muharram Monday 05:07 06:30 13:27 18:16 20:17 21:40
23 August 25 Muharram Tuesday 05:08 06:31 13:27 18:15 20:15 21:38
24 August 26 Muharram Wednesday 05:09 06:32 13:26 18:14 20:14 21:36
25 August 27 Muharram Thursday 05:11 06:34 13:26 18:12 20:12 21:34
26 August 28 Muharram Friday 05:12 06:35 13:26 18:11 20:10 21:32
27 August 29 Muharram Saturday 05:14 06:36 13:26 18:10 20:09 21:30
28 August 30 Muharram Sunday 05:15 06:37 13:25 18:09 20:07 21:28
29 August 1 Safar Monday 05:17 06:38 13:25 18:07 20:05 21:26
30 August 2 Safar Tuesday 05:18 06:39 13:25 18:06 20:04 21:24
31 August 3 Safar Wednesday 05:20 06:40 13:24 18:05 20:02 21:22