Karatau, September 2019

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 1 Muharram Sunday 05:19 06:39 13:21 18:01 19:57 21:17
2 September 2 Muharram Monday 05:20 06:40 13:21 17:59 19:55 21:15
3 September 3 Muharram Tuesday 05:22 06:41 13:21 17:58 19:54 21:13
4 September 4 Muharram Wednesday 05:23 06:42 13:20 17:57 19:52 21:11
5 September 5 Muharram Thursday 05:24 06:43 13:20 17:55 19:50 21:09
6 September 6 Muharram Friday 05:26 06:44 13:20 17:54 19:48 21:07
7 September 7 Muharram Saturday 05:27 06:45 13:19 17:52 19:47 21:05
8 September 8 Muharram Sunday 05:28 06:46 13:19 17:51 19:45 21:03
9 September 9 Muharram Monday 05:30 06:47 13:19 17:50 19:43 21:01
10 September 10 Muharram Tuesday 05:31 06:49 13:18 17:48 19:41 20:59
11 September 11 Muharram Wednesday 05:32 06:50 13:18 17:47 19:40 20:57
12 September 12 Muharram Thursday 05:33 06:51 13:18 17:45 19:38 20:55
13 September 13 Muharram Friday 05:35 06:52 13:17 17:44 19:36 20:53
14 September 14 Muharram Saturday 05:36 06:53 13:17 17:42 19:34 20:51
15 September 15 Muharram Sunday 05:37 06:54 13:17 17:41 19:32 20:49
16 September 16 Muharram Monday 05:39 06:55 13:16 17:39 19:30 20:47
17 September 17 Muharram Tuesday 05:40 06:56 13:16 17:38 19:29 20:45
18 September 18 Muharram Wednesday 05:41 06:57 13:15 17:36 19:27 20:43
19 September 19 Muharram Thursday 05:42 06:58 13:15 17:35 19:25 20:41
20 September 20 Muharram Friday 05:43 06:59 13:15 17:33 19:23 20:39
21 September 21 Muharram Saturday 05:45 07:01 13:14 17:32 19:21 20:37
22 September 22 Muharram Sunday 05:46 07:02 13:14 17:30 19:20 20:35
23 September 23 Muharram Monday 05:47 07:03 13:14 17:29 19:18 20:33
24 September 24 Muharram Tuesday 05:48 07:04 13:13 17:27 19:16 20:31
25 September 25 Muharram Wednesday 05:50 07:05 13:13 17:26 19:14 20:30
26 September 26 Muharram Thursday 05:51 07:06 13:13 17:24 19:12 20:28
27 September 27 Muharram Friday 05:52 07:07 13:12 17:23 19:11 20:26
28 September 28 Muharram Saturday 05:53 07:08 13:12 17:21 19:09 20:24
29 September 29 Muharram Sunday 05:54 07:09 13:12 17:19 19:07 20:22
30 September 30 Muharram Monday 05:56 07:11 13:11 17:18 19:05 20:20