Karatau, September 2020

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 September 13 Muharram Tuesday 05:20 06:40 13:21 18:00 19:56 21:15
2 September 14 Muharram Wednesday 05:21 06:41 13:21 17:58 19:54 21:13
3 September 15 Muharram Thursday 05:23 06:42 13:20 17:57 19:52 21:11
4 September 16 Muharram Friday 05:24 06:43 13:20 17:56 19:51 21:09
5 September 17 Muharram Saturday 05:25 06:44 13:20 17:54 19:49 21:07
6 September 18 Muharram Sunday 05:27 06:45 13:19 17:53 19:47 21:05
7 September 19 Muharram Monday 05:28 06:46 13:19 17:51 19:45 21:03
8 September 20 Muharram Tuesday 05:29 06:47 13:19 17:50 19:44 21:01
9 September 21 Muharram Wednesday 05:31 06:48 13:18 17:49 19:42 20:59
10 September 22 Muharram Thursday 05:32 06:49 13:18 17:47 19:40 20:57
11 September 23 Muharram Friday 05:33 06:50 13:18 17:46 19:38 20:55
12 September 24 Muharram Saturday 05:34 06:52 13:17 17:44 19:36 20:53
13 September 25 Muharram Sunday 05:36 06:53 13:17 17:43 19:35 20:51
14 September 26 Muharram Monday 05:37 06:54 13:17 17:41 19:33 20:49
15 September 27 Muharram Tuesday 05:38 06:55 13:16 17:40 19:31 20:47
16 September 28 Muharram Wednesday 05:39 06:56 13:16 17:38 19:29 20:45
17 September 29 Muharram Thursday 05:41 06:57 13:16 17:37 19:27 20:43
18 September 30 Muharram Friday 05:42 06:58 13:15 17:35 19:25 20:42
19 September 1 Safar Saturday 05:43 06:59 13:15 17:34 19:24 20:40
20 September 2 Safar Sunday 05:44 07:00 13:14 17:32 19:22 20:38
21 September 3 Safar Monday 05:46 07:01 13:14 17:31 19:20 20:36
22 September 4 Safar Tuesday 05:47 07:03 13:14 17:29 19:18 20:34
23 September 5 Safar Wednesday 05:48 07:04 13:13 17:28 19:16 20:32
24 September 6 Safar Thursday 05:49 07:05 13:13 17:26 19:15 20:30
25 September 7 Safar Friday 05:50 07:06 13:13 17:24 19:13 20:28
26 September 8 Safar Saturday 05:52 07:07 13:12 17:23 19:11 20:26
27 September 9 Safar Sunday 05:53 07:08 13:12 17:21 19:09 20:24
28 September 10 Safar Monday 05:54 07:09 13:12 17:20 19:07 20:23
29 September 11 Safar Tuesday 05:55 07:10 13:11 17:18 19:06 20:21
30 September 12 Safar Wednesday 05:56 07:11 13:11 17:17 19:04 20:19