Karatau, August 2021

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 22 Dhu al-Hijja Sunday 04:34 06:05 13:27 18:33 20:43 22:14
2 August 23 Dhu al-Hijja Monday 04:35 06:07 13:27 18:32 20:42 22:13
3 August 24 Dhu al-Hijja Tuesday 04:37 06:08 13:27 18:31 20:40 22:11
4 August 25 Dhu al-Hijja Wednesday 04:38 06:09 13:27 18:30 20:39 22:09
5 August 26 Dhu al-Hijja Thursday 04:40 06:10 13:27 18:30 20:38 22:08
6 August 27 Dhu al-Hijja Friday 04:41 06:11 13:27 18:29 20:37 22:06
7 August 28 Dhu al-Hijja Saturday 04:43 06:12 13:27 18:28 20:35 22:04
8 August 29 Dhu al-Hijja Sunday 04:44 06:13 13:27 18:27 20:34 22:02
9 August 30 Dhu al-Hijja Monday 04:46 06:14 13:27 18:26 20:33 22:00
10 August 1 Muharram Tuesday 04:48 06:15 13:27 18:25 20:31 21:59
11 August 2 Muharram Wednesday 04:49 06:16 13:26 18:24 20:30 21:57
12 August 3 Muharram Thursday 04:51 06:17 13:26 18:23 20:28 21:55
13 August 4 Muharram Friday 04:52 06:18 13:26 18:22 20:27 21:53
14 August 5 Muharram Saturday 04:54 06:20 13:26 18:21 20:25 21:51
15 August 6 Muharram Sunday 04:55 06:21 13:26 18:20 20:24 21:49
16 August 7 Muharram Monday 04:57 06:22 13:25 18:19 20:22 21:47
17 August 8 Muharram Tuesday 04:58 06:23 13:25 18:18 20:21 21:45
18 August 9 Muharram Wednesday 05:00 06:24 13:25 18:17 20:19 21:43
19 August 10 Muharram Thursday 05:01 06:25 13:25 18:16 20:18 21:42
20 August 11 Muharram Friday 05:03 06:26 13:25 18:15 20:16 21:40
21 August 12 Muharram Saturday 05:04 06:27 13:24 18:14 20:15 21:38
22 August 13 Muharram Sunday 05:05 06:28 13:24 18:13 20:13 21:36
23 August 14 Muharram Monday 05:07 06:29 13:24 18:11 20:11 21:34
24 August 15 Muharram Tuesday 05:08 06:30 13:23 18:10 20:10 21:32
25 August 16 Muharram Wednesday 05:10 06:32 13:23 18:09 20:08 21:30
26 August 17 Muharram Thursday 05:11 06:33 13:23 18:08 20:06 21:28
27 August 18 Muharram Friday 05:13 06:34 13:23 18:06 20:05 21:26
28 August 19 Muharram Saturday 05:14 06:35 13:22 18:05 20:03 21:24
29 August 20 Muharram Sunday 05:15 06:36 13:22 18:04 20:01 21:22
30 August 21 Muharram Monday 05:17 06:37 13:22 18:03 20:00 21:20
31 August 22 Muharram Tuesday 05:18 06:38 13:21 18:01 19:58 21:18