Karatau, August 2023

Date Hijri Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
1 August 14 Muharram Tuesday 04:33 06:05 13:27 18:33 20:43 22:15
2 August 15 Muharram Wednesday 04:35 06:06 13:27 18:32 20:42 22:13
3 August 16 Muharram Thursday 04:36 06:07 13:27 18:31 20:41 22:11
4 August 17 Muharram Friday 04:38 06:08 13:27 18:31 20:40 22:10
5 August 18 Muharram Saturday 04:40 06:09 13:27 18:30 20:38 22:08
6 August 19 Muharram Sunday 04:41 06:11 13:27 18:29 20:37 22:06
7 August 20 Muharram Monday 04:43 06:12 13:27 18:28 20:36 22:04
8 August 21 Muharram Tuesday 04:44 06:13 13:27 18:27 20:34 22:03
9 August 22 Muharram Wednesday 04:46 06:14 13:27 18:26 20:33 22:01
10 August 23 Muharram Thursday 04:47 06:15 13:27 18:25 20:32 21:59
11 August 24 Muharram Friday 04:49 06:16 13:26 18:24 20:30 21:57
12 August 25 Muharram Saturday 04:50 06:17 13:26 18:24 20:29 21:55
13 August 26 Muharram Sunday 04:52 06:18 13:26 18:23 20:27 21:53
14 August 27 Muharram Monday 04:53 06:19 13:26 18:22 20:26 21:52
15 August 28 Muharram Tuesday 04:55 06:20 13:26 18:21 20:24 21:50
16 August 29 Muharram Wednesday 04:56 06:21 13:25 18:19 20:23 21:48
17 August 30 Muharram Thursday 04:58 06:23 13:25 18:18 20:21 21:46
18 August 1 Safar Friday 04:59 06:24 13:25 18:17 20:20 21:44
19 August 2 Safar Saturday 05:01 06:25 13:25 18:16 20:18 21:42
20 August 3 Safar Sunday 05:02 06:26 13:25 18:15 20:17 21:40
21 August 4 Safar Monday 05:04 06:27 13:24 18:14 20:15 21:38
22 August 5 Safar Tuesday 05:05 06:28 13:24 18:13 20:13 21:36
23 August 6 Safar Wednesday 05:07 06:29 13:24 18:12 20:12 21:34
24 August 7 Safar Thursday 05:08 06:30 13:24 18:10 20:10 21:32
25 August 8 Safar Friday 05:09 06:31 13:23 18:09 20:09 21:30
26 August 9 Safar Saturday 05:11 06:32 13:23 18:08 20:07 21:28
27 August 10 Safar Sunday 05:12 06:34 13:23 18:07 20:05 21:26
28 August 11 Safar Monday 05:14 06:35 13:22 18:06 20:04 21:24
29 August 12 Safar Tuesday 05:15 06:36 13:22 18:04 20:02 21:22
30 August 13 Safar Wednesday 05:16 06:37 13:22 18:03 20:00 21:20
31 August 14 Safar Thursday 05:18 06:38 13:22 18:02 19:58 21:18